Antalet UF-företagare ökar

Hela 27 769 ungdomar driver egna företag på gymnasiet i år och flera av dem har nyss kommit till Sverige. – Vi ser att de genom UF-företagande får kontakter i samhället och lär sig språket snabbare, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige.

2016-12-13

Sverige

Hela 27 769 elever driver UF-företag läsåret 2016/2017. Samtidigt har också antalet UF-företag ökat till 8603 stycken (8243 förra året). Det visar färsk statistik från organisationen Ung Företagsamhet som står bakom utbildningen. Just bland nyanlända elever ökar intresset för att driva UF-företag. Ung Företagsamhet har följt några av dessa elever med ett filmteam. Se filmen.

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på 581 gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Sedan starten 1980 har över 360 000 elever drivit UF-företag. 

– Forskning visar att personer som driver UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet, blir oftare chefer och tjänar mer, säger Cecilia Nykvist, vd på Ung Företagsamhet i Sverige. – Ung Företagsamhet gör skillnad både för individen och för samhället.
Årets siffror visar att det fortsatt är populärt att driva UF-företag på högskoleförberedande program medan andelen UF-elever är relativt låg på yrkesförberedande program. Detta är något som Ung Företagsamhet jobbar hårt på att ändra. 

– Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år. Samtidigt är jag bekymrad över att inte fler elever på yrkesprogrammen får möjligheten att driva UF-företag. Många av dem ska direkt ut i ett liv som företagare eller anställda i småföretag, det borde vara självklart att de ska få öva på det. Jag vill att alla ungdomar ska få möjligheten att driva UF-företag, säger Cecilia Nykvist.

Faktaruta
UF-företagande läsåret 2016/2017 (*förra årets siffror):

  • Antal elever som driver UF-företag: 27 769 (26 430)*
  • Antal UF-företag: 8 603 (8 243) 
  • Antal UF-lärare: 1 657 (1 648)
  • Antal UF-rådgivare: 8 991 (7 420) 
  • Antal skolor som har utbildningen: 581 (607) 
  • Antal kommuner där utbildningen erbjuds: 208 (212)
  • Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: över 350 000

För mer statistik klicka här.

För mer information, kontakta: 
Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige
Tel: 072-565 98 66, E-post: cecilia.nykvist@ungforetagsamhet.se

Nyheter