Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Introduktion till UF-företagande

Välkommen till en riktigt bra introduktion av entreprenörskap i skolan och en inspirerande ingång till hur du kan jobba processutbildningen UF-företagande! Vi bjuder på en kostnadsfri utbildningsdag med information, inspiration, fika och lunch.

Stockholm

 

Vi ger dig en stabil grund och ett beprövat verktyg

Vår introduktionsutbildning ger dig perspektiv på entreprenörskap i skolan och hur processutbildningen UF-företagande är ett kul, givande och användbart verktyg. Utbildningen riktar sig till dig som gymnasielärare på samtliga program och är en viktig grund för dig som ska handleda UF-företagande. Utbildningen svarar på frågor som:

  • Vad ger det dig som lärare och dina elever att jobba med UF-företagande?
  • Vilka möjligheter skapar entreprenörskap i praktiken, för dig och dina kollegor?
  • Hur kan UF-företagande drivas på yrkes- och högskoleförberedande program, vilka ämnen är lämpade att integrera och hur kan engagemanget i UF-företaget vara grund för gymnasiearbetet?
  • Hur ser UF-företagets process ut, från idé, till genomförande och avveckling?
  • Hur stöttar inspiratörer och projektledare på Ung Företagsamhet dig under året?

 

Välkommen till höstterminens utbildningstillfällen

31 augusti: Anmäl dig här.

13 september: Anmäl dig här.

 

Introduktionsutbildningen genomförs under en heldag, är du intresserad av att få direktinbjudan, kontakta sara.ewerth@ungforetagsamhet.se                                                                        

 

Tre lärare om det bästa med UF-företagande


Pouian Cherloo. Undervisar på ekonomiprogrammet, Thoren Business School. UF-lärare i tre år
- Det roligaste med UF är att det är så annorlunda. Du får se så mycket av eleverna, inte bara när man pratar med dem utan också i deras produkter. UF är väldigt utvecklande för eleverna.


Anna Krögerström Undervisar på Samhällsprogrammet inriktning beteende, Marina Läroverket. UF-lärare i drygt tio år.
- Det roligaste med UF är att se eleverna växa när de förverkligar sina tankar


Liselotte Hemström. Undervisar på Ekonomi- och samhällsprogrammet, Påhlmans Gymnasium. Fjärde året som UF-lärare
- Det är många saker som är roliga. När eleverna som inte tror att de kan, inser de själva och visar det. Eller när man kan följa sitt UF-företag som man tidigare lett och följer deras ”riktiga” företag. Då blir jag stolt varje gång, att ”de en gång var mitt UF-företag”.
 

​Mer om entreprenörskap

Ämnet Entreprenörskap är tvärvetenskapligt, och undervisningen ska enligt Skolverket bedrivas i projektform med innehåll från andra ämnesområden. UF-företagande kommer således naturligt in som en välbeprövad metod som passar på alla program. För många elever blir det praktiska arbetet med UF-företaget ett välkommet sätt att få direkt användning av sina teoretiska kunskaper. För elever på de yrkesförberedande programmen, en metod att utvecklas med sina yrkeskunskaper.