Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Rådgivare

Läsåret 2017-2018 kommer fler än 5000 gymnasieelever i Stockholm att starta sitt första företag. Alla UF-företag skall ha minst en rådgivare från näringslivet, som ett bollplank för idéer, eller för användbara kontakter och tips som tar företaget ännu längre. Vi vill ge dig en introduktion till rådgivarrollen och vad den kan ge ditt UF-företag.

Stockholm

   

Vad innebär din roll som rådgivare?

Att vara rådgivare åt ett UF-företag är ett spännande uppdrag som kan variera stort - allt beroende på vilket engagemang ni som UF-företagare ger er rådgivare och hur mycket tid er rådgivare har möjligeht att ge. Vi rekommenderar alla UF-företag att träffa sina rådgivare så fort som möjligt, det är oftast i starten som goda idéer behövs mest! Ni som UF-företag förväntas leda mötet så var förberedda och tydliga med vad syftet med ert samarbete. Viktigast är att ni kan vara tydliga med vad er affärsidé går ut på och varför ni valt att vända er till just denna person för rådgivning. Kanske att er rådgivare kan ge er viktiga tips till vidare kontakter!

Hur arbetar UF-företag på bästa sätt med sina rådgivare?

När ni fått en rådgivare som är intresserad av att hjäpa er med ert UF-företag är det upp till er att hålla rådgivaren involverad och engagerad. Börja med det stöd vi samlat i dokumentarkivet på din profil så har ni en bra start!

Vad ger UF-företagande?

Effekterna av entreprenörskap i skolan är tydligt - studier visar att de som drivit UF-företag är starkare etablerade på arbetsmarknaden, blir i högre utsträckning chefer, och startar mer livskraftiga företag. Visa gärna er rådgivare vad hen bidrar till!