Betala skatt

Ett UF-företag fungerar nästan som ett vanligt företag, även när det kommer till att betala skatt. Läs mer här om vilka skatteregler som gäller för dig som UF-företagare.

Sverige

 

Ett UF-företag får inte ett organisationsnummer som vanliga enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag har. Ett UF-företag registreras hos Ung Företagsamhet och får ett UF-registreringsnummer. 

Vilka olika skatter och avgifter kan bli aktuella i ett UF-företag?

  • Inkomstskatt - Skatt på anställningsinkomst, kapitalinkomst samt skatt på vinst i ett företag eller i en hobby.
  • Sociala avgifter - Arbetsgivaravgifter eller egenavgifter är avgifter på inkomster som ska bidra bland annat till kommande pension.
  • Ingen moms. Tidigare har UF-företag med en omsättning av viss storlek även behövt momsregistrera sig. Från och med juli 2013 anses UF-företagare inte längre bedriva sådan ”ekonomisk verksamhet” som föranleder skyldighet att momsregistrera sig. Detta gäller oavsett storleken på UF-företagets omsättning. Ett UF-företag ses som en utbildning då det bedrivs under en begränsad tid, planerar ni att driva ert företag vidare? Kontakta Skatteverket.

Skatteverket
Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer vilka och hur stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna sköts däremot av Skatteverket, som har kontor över hela landet. Sedan länge har Ung Företagsamhet och Skatteverket arbetat tillsammans för att ge UF-företagarna en kvalitativ företagsutbildning, vilket ger dem en ökad förståelse för ekonomi, bokföring och redovisning – viktiga kunskaper oavsett om eleverna startar företag senare i livet eller inte.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Skatteinformatörer
Skatteverket stödjer Ung Företagsamhet som organisation och UF-företagarna som personer. Detta gör Skatteverket genom skatteinformatörer som är lika väl insatta i skattefrågor som UF-företagandets delar. En UF-företagare kan alltid ta kontakt med Skatteverkets informatörer och prata om hur just deras UF-företag ska gå tillväga för att alltid göra rätt.

Skatteverket tillhandahåller även information till UF-företagarna om skatter, avgifter och moms på Skatteverkets hemsida. Här hittar UF-företagen aktuell information som syftar till att skapa förståelse och ökade kunskaper om allt som rör skatter och UF-företaget.

Listan över Skatteverkets skatteinformatörer kommer inom kort UF-företagarna åt genom att logga in på sidan. UF-företagare är alltid välkomna att kontakta Skatteverket med sina specifika frågor kring företagande och skatter.

”Genom att driva UF-företag lär sig eleverna massor om företagande, ekonomi och att hålla ordning på sina papper. De blir bättre rustade för framtiden och det hjälper oss på Skatteverket då fler medborgare får bättre koll på sin privatekonomi” Skatteverket, partner till Ung Företagsamhet