Regler kring affärsidéer

Ung Företagsamhet ser positivt på kreativa företagsidéer och spännande lösningar. Men affärsidéerna får inte strida mot Ung Företagsamhets eller skolans regler. Den här sidan förklarar varför reglerna finns och vilka du bör känna till.

Sverige

UF-företagande är en praktisk utbildning, med riktiga pengar och riktiga varor och tjänster. Det gör att den som säljer en vara eller tjänst måste förhålla sig till ett antal regler för att undvika att bryta mot någon lag. Det är våra olika myndigheter som ansvarar för att informerar om vilka lagar som gäller och det är Ung Företagsamhet som sätter reglerna för hur ett UF-företag får drivas och vilka affärsidéer som är godkända eller ej. 

Reglerna som Ung Företagsamhet har bestämt finns till för att skydda dig som elev från att göra fel. Ung Företagsamhets uppmaning är att redan i idéfasen ta reda på vad man får och inte får göra. På den här sidan tar vi därför upp vad som inte är godkända affärsidéer. I Ung Företagsamhet läromedel, Mitt UF-företag Entreprenörskap på riktigt, kan du som UF-företagare få fördjupad kunskap om vilka regler som gäller under UF-året.

Ej godkända affärsidéer
UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar.

Exempel på förbjuden försäljning och tillverkning är: droger, alkohol, tobak, spel och dobbel, valuta eller aktiehandel, vapen eller redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken och dylikt. Försäljning av produkter som uppmuntrar till något av ovanstående är inte heller tillåtet. Vid tveksamma fall beslutar regionchef, styrelse och/eller Ung Företagsamhet i Sverige om en affärsidé ska godkännas eller ej. 

Då UF-företaget väljer att importera en produkt ansvarar UF-företaget för att se till produkten inte är ett plagiat samt att produkten är godkänd för den svenska marknaden. 

Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning.

Försäljning av material som kan tolkas som pornografi får inte förekomma.

Affärsidéer som syftar till att UF-företaget agerar festarrangör kräver att företaget kan garantera att brand- och säkerhetsföreskrifter följs.