Den här sidans innehåll kommer från region Kronoberg. Välj Kronoberg som din region här eller välj en annan region här.

Bankuppgifter

Kronoberg

 

Använd nedanstående bankgironummret när du skall betala din registreringsavgift för ditt UF-företag läsåret 2013/2014. Avgiften är på 300/ kr per UF-företag oavsett hur många ni är i företaget. Pengarna går till en företagsförsäkring. Deadline för registrering av företaget samt dess medlemmar och inbetalning är den 1 december.

Bankgiro: 5885-0215

Skriv alltid UF-företagets namn samt VD:s namn på inbetalningen.

Har du frågor kring detta så hör gärna av er till oss!

/UF Kronoberg