Ung Företagsamhet gör skillnad

Våra resultat

Forskning visar att personer som drivit UF-företag oftare startar företag senare i livet, får högre löner och har lägre arbetslöshet än andra. Ung Företagsamhet gör helt enkelt skillnad.

Sverige

Vi ökar även stadigt på grundskolan där vi utbildar i entreprenörskap från de tidiga åren upp till årskurs nio. Under 2015/2016 tog närmare 45 000 grundskoleelever del av våra läromedel. 

På gymnasiet ökar antalet elever som driver UF-företag stadigt för varje år. I nedanstående graf syns utvecklingen från 1995 och framåt. 

Diagram: Antal elever som drivit UF-företag 1995/96 - 2015/16

UF-företagande läsåret 2015/2016:

 • Antal regioner Ung Företagsamhet har verksamhet i: 24 (24)*
 • Antal elever som driver UF-företag: 26 430 (24 415)
 • Antal UF-företag: 8 243 (7 596) 
 • Antal UF-lärare: 1 648 (1 517) 
 • Antal UF-rådgivare: 7 420 (6 825) 
 • Antal skolor som har utbildningen: 607 (573) 
 • Antal kommuner där utbildningen erbjuds: 212 (205)
 • Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: Ca 330 000

*Siffrorna inom parentes avser läsår 2014/2015. Källa: Ung Företagsamhets egen statistik.

Forskarrapporter

I januari 2013 presenterades rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande av docent Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics och Niklas Elert på Ratio. Rapporten visar att UF-företagare senare i livet:

 1. får högre medelinkomst
 2. blir chefer i större utsträckning
 3. har en högre etablering på arbetsmarknaden

Det resultatet ska sättas i relation till rapporten Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007 som gavs ut 2011, även den av Karl Wennberg. Rapporten visar att UF-företagare:

 1. startar företag i större utsträckning senare i livet
 2. anställer fler personer i sina företag
 3. har högre omsättning i sina företag
 4. har längre livslängd på sina företag

…än de som inte har drivit UF-företag.

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet fram som visar på att det inte spelar någon roll var i Sverige man bor för att uppnå ovanstående effekter. Om en region samarbetar med Ung Företagsamhet och har ett fungerande näringsliv så tjänar regionen på effekterna av entreprenörskapsutbildning i skolan. Det skapar fler jobb i regionen och invånare stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre utsträckning.

Infografics: Ung Företagsamhet ger resultat

Karl Wennberg: Film om effekter av entreprenörskap i skolan

För ytterligare statistik och fler undersökningar, kontakta Pontus Ekstam.