Våra resultat

Över 330.000 elever har startat och drivit ett UF-företag i Sverige sedan 1980. Många av dem har senare i livet startat ett eget företag.

Sverige

Kortfakta om Ung Företagsamhet

Diagram 15/16

Diagram: Antal elever som drivit UF-företag 1995/96 - 2015/16
 

PDF Ung Företagsamet ger resultat
PDF En regional analys av UF-företagare och företagsamhet
PDF Effekter av utbildning i entreprenörskap
PDF Långtidsuppföljning av fd UF-företagare 1990-2007

UF-företagande läsåret 2015/2016:

  • Antal regioner Ung Företagsamhet har verksamhet i: 24 (24)*
  • Antal elever som driver UF-företag: 26 430 (24 415)
  • Antal UF-företag: 8 243 (7 596) 
  • Antal UF-lärare: 1 648 (1 517) 
  • Antal UF-rådgivare: 7 420 (6 825) 
  • Antal skolor som har utbildningen: 607 (573) 
  • Antal kommuner där utbildningen erbjuds: 212 (205)
  • Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: Ca 330 000

*Siffrorna inom parentes avser läsår 2014/2015.

Källa: Ung Företagsamhets egen statistik.

· 79 procent av UF-företagarna är totalt sett ganska eller mycket nöjda med UF året.

· 81 procent av UF-företagarna tycker att året med Ung Företagsamhet har varit lärorikt och utvecklande.

· 84 procent av UF-företagarna kan rekommendera andra att driva UF-företag.

· 82 procent av UF-företagarna känner att de fått bra stöd från lärare och skolan vad gäller frågor kring deras UF-företag.

Källa: Ung Företagsamhet - Elevundersökning (2016)
 

· Kännedomen bland elever om Ung Företagsamhet är 72 procent.

· 51 procent av eleverna bland de som inte kände till Ung Företagsamhet sedan tidigare uppger (efter en beskrivning av vad Ung Företagsamhet är) att de skulle vara intresserade av att driva UF-företag om möjligheten fanns på skolan.

· Samma andel (51 procent) är intresserade av att driva UF-företag bland gruppen som känner till Ung Företagsamhet.

Källa: Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande gjord av Kairos Future (2014)

9 av 10 lärare anger att de har fått bra stöd under året som de arbetat med Ung Företagsamhet
Källa: Ung Företagsamhet - Lärarundersökning (2016)

84 procent av rådgivarna har ett positivt totalintryck av året med Ung Företagsamhet.
Källa: Ung Företagsamhet - Rådgivarundersökning (2016)

Forskarrapporter

Effekter av utbildning i entreprenörskap 
I januari 2013 presenterades rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande” av Karl Wennberg och Niklas Elert på Ratio. Rapporten visar att:
1    UF-företagare får en högre medelinkomst
2    UF-företagare blir i större utsträckning chefer
3    UF-företagare har en högre etablering på arbetsmarknaden

Ta del av rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap
 

Övning ger färdighet 
I januari 2011 gav docent Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics ut rapporten ”Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007”. Rapporten utgörs av en databas innehållande samtliga 166 606 personer som drivit ett UF-företag någon gång under sin gymnasietid 1980-2007, samt samtliga företag drivna av dessa under perioden 1990-2007. Utfallet av våra UF-företagares framgångar i företagande jämfördes mot en kontrollgrupp framtagen av Statistiska Centralbyrån bestående av 221 120 individer.

Rapporten visar att de elever som drivit UF-företag;
- i större utsträckning startar företag
- anställer fler personer i sina företag
- har högre omsättning i sina företag
- har längre livslängd på sina företag
…än de som inte har drivit UF-företag.

Ta del av rapporten Långtidsuppföljning av fd UF-företagare 1990-2007

PDF En regional analys av UF-företagare och företagsamhet

För ytterligare statistik och för att ta del av fler undersökningar, kontakta Pontus Ekstam