Regler för UF-företagare.

Sverige

Att driva UF-företag innebär att UF-företagets medlemmar själva ansvarar för de val och beslut som fattas inom UF-företaget.

Detta gäller främst i valet av affärsidé och vilken produkt eller tjänst som UF-företaget har för avsikt att marknadsföra och sälja.

UF-företagets medlemmar får inte medvetet genomföra en affärsidé som strider mot Ung Företagsamhets generella regler*, skolans regler eller som strider mot svensk lag.

UF-företagets medlemmar ansvarar för att ta reda på vilka lagar och regler som finns kopplade till den affärsidé eller produkt och tjänst som UF-företagets medlemmar har för avsikt att arbeta med under UF-året. Ung Företagsamhets uppmaning är att UF-företaget ska kontakta berörd myndighet alternativt berörd varumärkesägare innan försäljning startar. 

Om UF-företaget genomför en affärsverksamhet som strider mot ovanstående finns risken att försäkringen inte täcker eventuell skada.

Vi på Ung Företagsamhet ser fram emot att följa ditt UF-år och hoppas att du kommer att få med dig många nya erfarenheter och lärdomar på vägen.

* Ej godkända affärsidéer

UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar.

Exempel på förbjuden försäljning och tillverkning är: droger, alkohol, tobak, spel och dobbel, vapen eller redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken och dylikt. Vid tveksamma fall beslutar regionchef, styrelse och/eller Ung Företagsamhet i Sverige om en affärsidé ska godkännas eller ej.

Då UF-företaget väljer att importera en produkt ansvarar UF-företaget för att se till produkten inte är ett plagiat samt att produkten är godkänd för den svenska marknaden. 

Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning.

Försäljning av material som kan tolkas som pornografi får inte förekomma.

Affärsidéer som syftar till att UF-företaget agerar festarrangör kräver att företaget kan garantera att brand- och säkerhetsföreskrifter följs.

Frågor gällande Ung Företagsamhets regler för UF-företagare?
Fråga din UF-lärare eller kontakta ditt regionkontor.

Genom att klicka på Skapa nytt konto intygar jag att läst, förstår och godkänner Ung Företagsamhets regler kopplat till UF-företagande.