Reviderat läromedel Se möjligheterna

Reviderat läromedel Se möjligheterna

Nu släpper vi en reviderad version av läromedlet Se möjligheterna som riktar sig främst till grundskolans senare årskurser. Nya illustrationer, ett utvecklat elevhäfte, uppdaterade entreprenörskapskort och två nya tilläggsaktiviteter, hör till nyheterna.

2017-02-07

Sverige


Läromedlet beställer du i vår webbshop, och innehåller en klassuppsättning för 30 elever. Tilläggsaktiviteterna Möte med en entreprenör och den digitala introduktionen It's My Future får du tillgång till genom att registrera dig på vår hemsida. Under fem moduler får eleverna lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper. Genom att arbeta med hela materialet ges eleverna möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. Eleverna får kunskap om olika typer av entreprenörer, hur man uppfyller behov, hur man kommer på nya idéer samt hur man kan presentera sig själv och sina idéer. De blir även stärkta i att tro på sig själva.

Under de fem modulerna får eleverna lära sig

 • vad entreprenörskap, entreprenörer och entreprenöriella förmågor är,
 • att se behov och hitta lösningar,
 • att tänka nytt och kreativt,
 • att presentera sina idéer,
 • att reflektera kring drivkraft och samarbete.

Eleverna får träna sina entreprenöriella förmågor genom:

 • Kreativitet
 • Kommunikation
 • Problemlösning
 • Se behov och hitta lösningar
 • Reflektion
 • Samarbete
 • Presentation

Utbildning i läromedlet
Vi utbildar gärna dig och dina kollegor i läromedlet och agerar som bollplank. Kontakta Ung Företagsamhet i din region och ta reda på mer.

Nyheter