Styrelsekonferens för Ung Företagsamhet 2017

Den här informationen riktar sig till dig som är engagerad i någon av Ung Företagsamhets styrelser.

Konferensen vänder sig till dig som engagerar dig i en av Ung Företagsamhets styrelser och är ett tillfälle för kunskapsinhämtning, spridande av goda erfarenheter samt nätverkande styrelseledamöter emellan. Vi har ett fullspäckat program, denna gång på tema organisation. Totalt finns cirka 250 styrelseledamöter inom Ung Företagsamhet och jag hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att delta denna dag. Program för dagen kommer att publiceras här under våren.

Ta med dig styrelsekollegorna till en heldag med Sveriges vassaste UF-företagare, styrelsekonferens, föreningsstämma, mingel med UF-företagare, partners, lärare och slutligen middag med prisutdelning, där vinnarna i SM i Ung Företagsamhet koras. 

Anmäl dig senast den 10 april till anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se.

Varmt välkomna

Kenneth Bengtsson
Ordförande Ung Företagsamhet Sverige

Alla vinnare SM i Ung Företagsamhet

Alla vinnare SM 2016