Ta ditt UF till AB med Almi

Vid UF-årets slut har du kanske en idé om en innovation? Eller på gång att starta, utveckla eller köpa ett företag? Då kan Almi Företagspartner hjälpa dig.

Sverige

 

Almi Företagspartner hjälper innovatörer, nyföretagare och företagare som vill utvecklas. Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. 

Kontakta ditt regionala Almikontor via Almis webbplats.

 

Utvecklas med en mentor från näringslivet

Almi Företagspartner ger dig som ung företagare möjligheten att utveckla ditt företag och dig själv som företagare med hjälp av en erfaren person från näringslivet som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk – en mentor.

Mentorsprogrammets syfte är att ge företagare stöd med målformulering, beslut och genomförande genom en systematisk överföring av kunskaper och erfarenheter mellan mentor och adept. Möjlighet ges till utökade nätverk regionalt genom regionala nätverksträffar samt genom att mentorn delar med sig av sina kontakter. Mentorsamarbetet pågår under ett år.

För att kunna ansöka om en mentor skall dessa kriterier uppfyllas:

Ägare eller delägare.
- Företagsålder om minst ett år utan gräns uppåt.
- Verksamheten är huvudsysselsättning.
- Bärkraftig affärsidé med tillväxtpotential.
- Entreprenör som är beredd att prioritera tid och engagemang i mentorsamarbetet.

För mer information och ansökan se almi.se\mentor.