Utvecklas med en mentor från näringslivet

Almi Företagspartner ger dig som ung företagare möjligheten att utveckla ditt företag och dig själv som företagare med hjälp av en erfaren person från näringslivet som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk – en mentor.

Sverige

 

Mentorsprogrammets syfte är att ge företagare stöd med målformulering, beslut och genomförande genom en systematisk överföring av kunskaper och erfarenheter mellan mentor och adept. Möjlighet ges till utökade nätverk regionalt genom regionala nätverksträffar samt genom att mentorn delar med sig av sina kontakter. Mentorsamarbetet pågår under ett år.

För att kunna ansöka om en mentor skall dessa kriterier uppfyllas:

Ägare eller delägare.
- Företagsålder om minst ett år utan gräns uppåt.
- Verksamheten är huvudsysselsättning.
- Bärkraftig affärsidé med tillväxtpotential.
- Entreprenör som är beredd att prioritera tid och engagemang i mentorsamarbetet.

Deltagaravgift: 1000 kronor exklusive moms. Begränsat antal platser per mentorprogram i respektive län.
 

Fokus Unga Entreprenörer
Utöver ordinarie mentorprogram satsar Almi extra på unga företagare.

Kompletterande kritier:

- Entreprenör 30 år eller yngre
- Omsättning 2 miljoner kronor eller mer föregående verksamhetsår

Mervärde:

Utbildningsstipendium inomstyrelseutbildning
- Två nationella nätverksträffar med resa och logi betalt

För mer information och ansökan klicka här för att kontakta ditt lokala Almi-bolag eller almi.se\mentor.