2015 års Anders Wall-stipendiater

Anders Wall Stiftelsens Stipendium

Anders Walls Stiftelser delar varje år ut ett stipendium till en UF-alumn. För att söka stipendiet ska du eller den du nominerar ha drivit UF-företag och vara under 25 år. Stipendiet är tänkt för stipendiatens fortsatta utbildning eller forskning.

Sverige

Anders Walls Stiftelser huvudsakliga ändamål är att främja svenskt näringsliv. Särskilt avses att främja och uppmuntra insatser gjorda i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. 

Sökkriterier

Ansökan ska innehålla en personbeskrivning, ett intyg från UF-året samt en affärsplan från UF-företaget alternativt en affärsplan från UF-alumunens nuvarande verksamhet.

Pris
Stipendiaten får, förutom äran, en prissumma som fastläggs år från år och kan således komma att justeras.
Stipendiesumman för 2016 var 100.000 kr.

Ansökningsperioden för 2018 öppnar under hösten 2017.

Tidigare års vinnare

2017 - David Fant, Just Football

2016 - Patrik Shields, Naimakka

2015 - Hanna Jörnhammar, Lin Living

2014 - Amine Mehmedi, Rosengård inifrån UF

2013 - Sandra Wik, Cut and Drive
2012 - Zlatan Bajric, Go Plus                        
2011 - Sammy Ben Abla, Adinbox
2010 - Caroline Kummelstedt