2015 års Anders Wall-stipendiater

Anders Wall Stiftelsens Stipendium

Anders Walls Stiftelser delar varje år ut ett stipendium till en UF-alumn. För att söka stipendiet ska du eller den du nominerar ha drivit UF-företag och vara under 25 år. Stipendiet är tänkt för stipendiatens fortsatta utbildning eller forskning.

Sverige

Anders Walls Stiftelser huvudsakliga ändamål är att främja svenskt näringsliv. Särskilt avses att främja och uppmuntra insatser gjorda i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. 

Sökkriterier

Ansökan ska innehålla en personbeskrivning, ett intyg från UF-året samt en affärsplan från UF-företaget alternativt en affärsplan från UF-alumunens nuvarande verksamhet.

Se kritierer för 2017:
PDF iconKlicka här för att ladda ner kriterierna

OBS sista ansökningsdag är 31 oktober 2016.

Pris
Stipendiaten får, förutom äran, en prissumma som fastläggs år från år och kan således komma att justeras.
Stipendiesumman för 2016 var 100.000 kr.

Tidigare års vinnare

2016 - Patrik Shields, Naimakka 
2015 - Hanna Jörnhammar, Lin Living
2014 - Amine Mehmedi, Rosengård inifrån UF
2013 - Sandra Wik, Cut and Drive
2012 - Zlatan Bajric, Go Plus                        
2011 - Sammy Ben Abla, Adinbox
2010 - Caroline Kummelstedt