Ung Företagsamhet får unga att växa

Om fler unga får lära sig entreprenörskap och företagande i skolan kommer fler jobb att skapas i Sverige. Ung Företagsamhets verksamhet får unga människor att växa.

2017-08-07

Sverige

Forskning visar att Ung Företagsamhet kan vara en del av lösningen på arbetslöshet och utanförskap. Alla som är med och bidrar till vår verksamhet, skapar i förlängningen jobb och tillväxt i Sverige. Forskning visar nämligen att före detta UF-företagare i större utsträckning startar företag, får högre inkomst och blir oftare chefer senare i livet. Dessutom har de lägre arbetslöshet än andra.

Läsåret som vi nu lämnat bakom oss har ett flertal nyanlända elever startat UF-företag. Dessa elever är en del av vår ordinarie verksamhet och genom att företagande är en universell företeelse, kan eleverna träna på svenska språket samtidigt som de driver UF-företag. För dessa elever blir våra rådgivare från näringslivet extra viktiga. Rådgivaren blir en guide in i det svenska samhället, inom flera områden än företagandet.

Vi har många konkreta exempel på hur vår verksamhet får unga att växa. Det handlar om att ungdomar som tidigare knappt vågade prata inför en klass, nu törs och kan mer. Ung Företagsamhet är en organisation som utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt.

Nyheter