Alla kan träna entreprenörskap. Vi har läromedlen

Här hittar du läromedel som är anpassade från de tidiga till de sena årskurserna i skolan. Material som ger oväntade lektioner.

2017-08-10

Sverige


Vårt samhälle
Läromedlet vänder sig främst till elever i tidigare årskurser. Eleverna får utveckla samarbets- och problemlösningsförmågor genom utmanande och kreativa övningar. De får lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur de själva kan vara med och bidra samt vad demokrati är. Som lärare får du arbeta entreprenöriellt och ämnesövergripande i klassrummet. Tilläggsaktivitet: Pengarnas väg i samhället. Läs mer om Vårt Samhälle

Se möjligheterna
Läromedlet vänder sig främst till elever i senare årskurser och handlar om entreprenörskap – i tanke och handling. Praktiska övningar varvas med olika exempel på handlingskraftiga entreprenörer såväl internationellt som i närsamhället. Eleverna får lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella förmågor. De får träning i att se ett behov och hitta en lösning, komma på nya idéer och även träning i att tro på sig själva. Tilläggsaktiviteter: It ́s My Future, Möte med en entreprenör och Idéer som gör det möjligt. Läs mer om Se möjligheterna

Min framtid & ekonomi
Läromedlet vänder sig främst till elever i årskurs 8-9 eller första året på gymnasiet. Genom läromedlet får eleverna tillfälle att lära sig mer om, reflektera över och bli medvetna om sina förmågor, framtida karriärvägar och yrkesval. De får lära sig ekonomiska begrepp, att göra budget och sköta sin privatekonomi. De får också förståelse för hur samhällets ekonomi fungerar och hur ekonomin på sikt påverkar eleven. Läs mer om Min framtid & ekonomi

Mitt UF-företag - Entreprenörskap på riktigt
I det här läromedlet får gymnasieelever lära sig att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår på skoltid, ett så kallat UF-företag. UF-företagande är ett sätt att arbeta med entreprenörskap i skolan på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt. Läromedlet är kopplat till centralt innehåll i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. En lärarhandledning är kopplad till elevhandboken. Läs mer om Mitt UF-företag - Entreprenörskap på riktigt

Nyheter

 • UF-företagande – en växande trend

  Sverige Hela 29 731 gymnasieelever driver egna företag i år. – UF-företagande är en växande trend bland unga, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige.
 • Kom till Sverige för två år sedan – driver UF-företag

  Sverige För att få fler utlandsfödda in i det svenska näringslivet satsar Västernorrland på UF-företagande för nyanlända elever.
 • Mentorskap är nyckeln till framgång

  Sverige Genom UF alumni träffar nya alumner, i början av sin karriär, äldre alumner som kommit lite längre.
 • Avanade Sveriges vd: Fler kvinnor gillar tech

  Sverige Att jobba inom it-branschen, eller tech-industrin som det också kallas, behöver inte vara så tekniskt som det låter. Där behövs även personer med stor förståelse för andra människors behov. Det säger Åsa Arvidsson, vd på Avanade Sverige.
 • Forskning slår fast: UF-företagande positivt

  Sverige Steven Hunter Lindqvist har skrivit en licentiatuppsats om Ung Företagsamhet. Resultatet? Att driva UF-företag ger en lång rad fördelar för ungdomarna.