Alternativ till prao

Hur kan skolan arbeta med prao när arbetslivet inte kan ta emot elever? 
Det är en fråga som många skolor ställer sig i spåren av Coronapandemin.

Ung Företagsamhet har därför arbetat fram konceptet Digital Prao som förslag på ett alternativt praoupplägg, om det skulle vara så att ordinarie prao inte går att genomföra i länets kommuner i vår. Med Digital Prao kan din skola på ett smidigt sätt komplettera arbetet med samverkan skola arbetsliv och arbetsplatsförlagd prao. Materialet innehåller 13 färdiga lektioner och omfattar ca 15-16 timmars arbetstid.


För att göra det enkelt har vi skapat en lärarhandledning som innehåller 13 lektionsförslag, och det är upp till dig som pedagog att fritt bestämma hur många delar du vill använda och hur mycket eleverna ska fördjupa sig i varje del. Genom att plocka russinen ur kakan och välja de lektioner som passar bäst för dina elever kan din skola skapa en unik praovecka för eleverna. Utöver lärarhandledningen består materialet av ett elevhäfte som du själv skriver ut i önskat antal.

Materialet är kostnadsfritt.


Vi har utgått från Skolverkets kriterier för vad ett alternativ till prao bör innehålla, oavsett om den är praktiskt eller teoretiskt lagd. När eleverna inte kan komma ut till arbetsplatser i samhället så blir det mycket kring arbetslivsorienteringen som är teoretiskt istället. Vi hoppas att Digital Prao ska upplevas varierat och konceptet innehåller både film, digitala material, diskussioner, reflektioner, presentationer och digital interaktion med arbetslivet.

Materialet finns inte tillgängligt på vår hemsida, utan det är Petra Umaerus som håller kontakten med dig och skickar ut materialet via mejl.

Digital Prao bygger på studie-och yrkesvägledning i vid bemärkelse, det vill säga att det är hela skolans ansvar. Det är ett samarbete mellan SYV och lärare, och går att knyta an till flera olika ämnen.

Onsdag den 24 februari höll Ung Företagsamhet ett Teamsmöte där vi presenterade materialet närmare och svarade på frågor om Digital Prao. En halvtimmes presentation som vi spelade in och som du kan ta del av nu i efterhand.

För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig och din skola att komma igång med konceptet har vi färdigställt materialet och det finns för dig att tillgå kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att skicka in en intresse-
anmälan så får du lärarhandledning och elevhäfte skickat till dig via mejl. I handledningen hänvisar vi också till fler aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingens hemsida. Det går med andra ord bra att starta igång Digital Prao på egen hand om det är så att du inte kan delta på träffen den 24 februari.


Låter det intressant med en digital praovecka?
Skicka då in din intresseanmälan här så kontaktar vi dig och berättar mer.

Ansvarig för Digital Prao i Västerbotten:

Petra Umaerus
Projektledare, Västerbotten
Kontakta mig om:
Våra läromedel och entreprenöriellt lärande på grundskolan.