Årets Ekologiskt Hållbara UF-företag

Här kan du läsa mer om tävlingen Årets Ekologiskt Hållbara UF-företag i Skaraborg

"Framtidens hållbarhet genomsyrar hela vår bransch, att arbeta hållbart i alla led från produktion, transport och försäljning är oerhört viktigt. Som energibolag är vi oftast med i hela processen."

Förra årets vinnare Linnefilter UF, Katedralskolan i Skara.

Om Årets Ekologiskt Hållbara UF-företag

Tävlingen består av en rapport, en pitchfilm  och UF-företaget bedöms på följande punkter:

  • Produkten - om varan eller tjänsten är till nytta för konsumenten.
  • Hållbarhetsarbete - hur väl UF-företaget arbetar ekologiskt hållbart, miljömedvetet och resurssnålt genom hela produktionskedjan, både intent och extern.
  • Miljöpåverkan - på vilket sätt har produkt och affärsidé en positiv påverkan på vår miljö och har UF-företaget lyckats maximera den positiva påverkan?
  • Cirkulär ekonomi - i vilken omfattning produkten kan återanvändas i ett kretslopp.
  • Ekonomi - om UF-företaget är lönsamt och kalkylerna rimliga. Har företaget ett vinstfokus som kan finansiera UF-företagets överlevnad?
  • Om UF-företaget även har tagit hänsyn till social hållbarhet.
  • Hur väl UF-företaget har lyckats med sin hållbarhetskommunikation.

2022 års jury består av:

Nathalie Lindgren, Billinge Energi
Gustav Larsson, Billinge Energi
Jesper Lööw, Grahns Konfektyr
Jonas Isacsson, Skövde Kommun