Certifiering och Diplomering

Du som UF-lärare kan bli antingen ”Certifierad UF-lärare” eller ”Diplomerad UF-lärare”. Här kan du läsa mer om dem.

Sverige

 

Certifierad UF-lärare

För att erhålla ett certifikat krävs att du som lärare genomgått en grundutbildning i Ung Företagsamhets regi samt handlett UF-företag under ett år. Grundutbildningen ger dig nödvändiga baskunskaper i UF-företagande, så som hur verksamheten är uppbyggd, hur utbildningen UF-företagande är tänkt att fungera, innebörden av obligatoriska moment, intyg samt utbildningsmaterialets olika delar och funktioner. Genom att handleda UF-elever får du omsätta din kunskaper i praktiken. Grundutbildningen gör du enkelt digitalt när du loggar in på ungforetagsamhet.se.

För att bibehålla ditt certifikat krävs att du minst vartannat läsår handleder ett eller flera UF-företag samt deltar på ett eller flera evenemang i Ung Företagsamhets regi (så som regional/nationell mässa, fortbildning eller dylikt). Efter två år utan aktivitet krävs en ny grundutbildning, alternativt, en lämplig fortbildning, för att förnya ditt certifikat.

Diplomerad UF-lärare

För att uppnå nivån ”diplomerad” ställs höga krav, både på dig som UF-lärare och skolan du arbetar på. Diplomnivån innebär att:

  • Du arbetar aktivt sedan minst två läsår tillbaka som handledare till UF-företag och/eller fadder till UF-lärare.
  • UF-företagen på din skola använder sig av Ung Företagsamhets läromedel.
  • Du skapar goda förutsättningar för att dina UF-elever ska få arbeta med UF-företagande på lektionstid.
  • Du medverkar vid minst två evenemang i Ung Företagsamhets regi per läsår (t.ex. regional/nationell mässa, fortbildningar).
  • Du har kontinuerlig kontakt med Ung Företagsamhet i din region och uppdaterar dig och dina elever om nyheter.
  • Du har kontinuerlig kontakt med dina elevers rådgivare.
  • Du har skrivit under avtalet med Ung Företagsamhet i din region.

Som diplomerad UF-lärare kommer du att erhålla ett ett personligt diplom samt ett brev till ansvarig rektor på skolan som förklarar vad nivån innebär.

Frågor kring certifiering och diplomering besvaras av din Ung Företsagsamhet i din region.