Certifiering och Diplomering

Du som UF-lärare kan bli antingen ”Certifierad UF-lärare” eller ”Diplomerad UF-lärare”. Här kan du läsa mer om dem.

Sverige

 

Certifierad UF-lärare

För att erhålla ett certifikat krävs att du som lärare genomgått en grundutbildning i Ung Företagsamhets regi samt handlett UF-företag under ett år. Grundutbildningen ger dig nödvändiga baskunskaper i UF-företagande, så som hur verksamheten är uppbyggd, hur utbildningen UF-företagande är tänkt att fungera, innebörden av obligatoriska-och tilläggsmoment, intyg samt utbildningsmaterialets olika delar och funktioner. Genom att handleda UF-elever får du omsätta din kunskaper i praktiken.

För att bibehålla ditt certifikat krävs att du minst vartannat läsår handleder ett eller flera UF-företag samt deltar på ett eller flera evenemang i Ung Företagsamhets regi (så som regional/nationell mässa, fortbildning eller dylikt). Efter två år utan aktivitet krävs en ny grundutbildning, alternativt, en lämplig fortbildning, för att förnya ditt certifikat.

Diplomerad UF-lärare

För att uppnå nivån ”diplomerad” ställs höga krav, både på dig som UF-lärare och skolan du arbetar på. Diplomnivån innebär att:

 • Du arbetar aktivt sedan minst två läsår tillbaka som handledare till UF-företag och/eller fadder till UF-lärare.
 • Samtliga UF-företag på din skola använder sig av Ung Företagsamhets läromedel.
 • Du skapar goda förutsättningar för att dina UF-elever ska få arbeta med UF-företagande på lektionstid.
 • Du medverkar vid minst två evenemang i Ung Företagsamhets regi per läsår (t.ex. regional/nationell mässa, fortbildningar).
 • Du har kontinuerlig kontakt med Ung Företagsamhet i din region och uppdaterar dig och dina elever om nyheter.
 • Du har kontinuerlig kontakt med dina elevers rådgivare.
 • Du har skrivit under avtalet med Ung Företagsamhet i din region.

   Som diplomerad UF-lärare kommer du att erhålla ett antal förmåner:

 • Ett personligt diplom.
 • Ett brev till ansvarig rektor på skolan som förklarar vad nivån innebär.
 • Möjlighet att ta plats i nationella samrådsgrupper och styrelser.
 • VIP-aktivitet eller rabatt till nationella evenemang.
 • Andra eventuella regionala förmåner.

Frågor kring certifiering och diplomering besvaras av din Ung Företsagsamhet i din region.