Entreprenurial Skills Pass

Entreprenurial Skills Pass, ESP, är en internationell certifiering för UF-företagare. Som UF-lärare har du möjlighet att genom ESP ge dina elever internationella möjligheter.

Sverige


En ESP-certifiering genomförs på svenska i tre steg:

Steg 1. Processutbildningen UF-företagande. Genom att arbeta i grupp och under vägledning av lärare och rådgivare från näringslivet startar och driver eleverna ett UF-företag.

Steg 2. Självskattning. Genom en självskattning som genomförs i början och slutet av UF-året får eleverna en möjlighet att reflektera över sina egna entreprenöriella kompetenser. Självskattningen mäter initiativförmåga, kreativitet, uthållighet, problemlösningsförmåga, självförtroende, initiativförmåga, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Steg 3. Ett online-test. Efter slutfört UF-år och deltagande i självskattningen kan eleven delta i ett online-test som mäter kunskaper i företagande och företagsekonomi. Elever som blir godkända tilldelas ett ESP-certifikat. ESP-certifieringen genomförs på svenska. För att se en demo av examinationen, klicka här.

Anmälan till läsåret 19/20 är nu stängd.