EwB - jobba globalt

Du som UF-lärare har genom Ung Företagsamhet möjlighet att jobba internationellt med dina elever och träffa andra UF-lärare runt om i världen. Genom att registrera dig i nätverket Enterprise without Borders (EwB) får du ovärderliga kontakter och möjligheter.

Sverige

 

Registrera dig på webbplatsen för EwB och få ovärderliga internationella kontakter och kunskaper. UF-lärare från hela världen är registrerade på webbplatsen och ni kommer på så sätt i kontakt med varandra. Som registrerad på EwB-webbplatsen får du även tillgång till informations- och utbildningsmaterial. 

Internationellt
Inom Junior Achievemnet ordnas olika Trade Fairs runt om i Europa där vissa länder även bjuder in EwB-företag från andra länder att delta, ställa ut och ibland även tävla. Läs mer om de olika möjligheterna här.

Internationalisering och samarbete över gränserna blir allt viktigare. Detta har uppmärksammats ibland annat examensmålen för Ekonomiprogrammet där vikten av att förstå de ekonomiska sambanden i världen och inte minst förstå grunderna för internationell handel med avtal, sammanslutningar och samarbeten. Kurser som Internationell ekonomi, Samhällskunskap och inte minst Företagsekonomi där företagens roll och villkor på global nivå betonas. Mer information finns på Skolverkets hemsida

Läs pressmeddelandet Students are educated on cross-border markets in international student joint ventures

Lärarkonferenser
EwB är perfekt för dig som är UF-lärare och vill komma i kontakt med andra UF-lärare inom Europa eller vill ta UF-företagande till en ny nivå. Det ordnas konferenser runt om i Europa med syfte att få fler lärare att mötas, knyta kontakter och byta erfarenheter. Det kan vara bra att ha stöd av skolledningen för att kunna besöka andra länder och åka på konferenser tillsammans med andra internationella lärare. Det är fördelaktigt att erbjuda UF-företagande både i tvåan och trean - Kör vanligt UF-år i tvåan, och köra UF+EwB i trean.

Vem håller ihop detta och hur funkar registreringen? 
Sveriges EwB-koordinator är Katarina Konecnik på Ung Företagsamhet i Sverige.

När UF-företagare eller lärare registrerar sig på webbplatsen för EwB skickas ett kontrollmail till Katarina som godkänner läraren och företaget. Detta för att kontrollera att inga andra än UF-lärare och UF-företagare genomför registreringen. Ung Företagsamhets europakontor administrerar och uppdaterar EwB-webbplatsen med aktuell information.

Sidansvarig: Katarina Konecnik