Central Baltic Enterprise without Borders

Central Baltic Enterprise without Borders (CBEwB) var ett projekt som pågick mellan 2015 till 2019. Under 3 läsår deltog elever och lärare i projektet. Syftet med projektet har varit att förbättra och utveckla entreprenörskap i utbildningen i Estland, Lettland, Finland (inklusive Åland) och Sverige.

Sverige

Projektet uppkom för att skapa ett fördjupat och internationellt perspektiv i entreprenörskapsutbildningen. En viktig del av projektet har varit att stärka banden och erfarenhetsutbyte mellan några av våra närmsta grannländer. 

Inom ramen för projektet har lärare och elever att träffats, utvecklat idéer, samarbetat och startat företag under ett läsår. Under ett läsår har lärare och elever tagit del av: 

  • Kick-off konferens i Tallinn
  • Innovation camp i Finland  
  • Försäljningstillfälle/Trade fair i Estland, Lettland, Finland och Sverige
  • Lärarkonferens Sverige

Följande regioner har haft möjlighet att delta i projektet: 
Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland. 

>Information om projektet på Engelska

>Study guide, handledning för lärare som arbetar med Enterprise without Borders inom UF-företagande

Vill du veta mer? Kontakta Linda Östensson

Följ CBEwB på Facebook