Central Baltic Enterprise without Borders

Central Baltic Enterprise without Borders (CBEwB) är ett projekt som pågår mellan 2015 till 2019. Syftet är att förbättra och utveckla entreprenörskap i utbildningen i Estland, Lettland, Finland (inklusive Åland) och Sverige.

Sverige

Projektet har uppkommit för att skapa ett fördjupat och internationellt perspektiv i entreprenörskapsutbildningen. En viktig del av projektet är att stärka banden och erfarenhetsutbyte mellan några av våra närmsta grannländer. 

Inom ramen för projektet kommer lärare och elever att träffas, utveckla idéer, samarbeta och starta företag under ett läsår. Under ett läsår kan lärare och elever ta del av: 

  • Kick-off konferens i Tallinn
  • Innovation camp i Finland  
  • Försäljningstillfälle/Trade fair i Estland, Lettland, Finland och Sverige
  • Lärarkonferens Sverige

Följande regioner har möjlighet att delta i projektet: 
Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland. 

Nu finns ny uppdaterad information kring projektet för kommande läsår 2017/2018: 

>Information om projektet på Engelska

>Information om projektet för svenska regioner och anmälan till CBEWB läsåret 2017-2018

Vill du veta mer? Kontakta Linda Östensson

Följ CBEwB på Facebook