Central Baltic Enterprise without Borders

Central Baltic Enterprise without Borders (CBEwB) är ett projekt som pågår mellan 2015 till 2019. Under 3 läsår har elever och lärare deltagit i projektet som nu har gått in i sin slutfas. Syftet med projektet har varit att förbättra och utveckla entreprenörskap i utbildningen i Estland, Lettland, Finland (inklusive Åland) och Sverige.

Sverige

Projektet upkom för att skapa ett fördjupat och internationellt perspektiv i entreprenörskapsutbildningen. En viktig del av projektet har varit att stärka banden och erfarenhetsutbyte mellan några av våra närmsta grannländer. 

Inom ramen för projektet har lärare och elever att träffats, utvecklat idéer, samarbetat och startat företag under ett läsår. Under ett läsår har lärare och elever tagit del av: 

  • Kick-off konferens i Tallinn
  • Innovation camp i Finland  
  • Försäljningstillfälle/Trade fair i Estland, Lettland, Finland och Sverige
  • Lärarkonferens Sverige

Följande regioner har haft möjlighet att delta i projektet: 
Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland. 

Under hösten kommer en avslutande konferens hållas i Tallinn. Under konferensen summeras projektet och de resultat och lärdomar som projektet har gett. En manual kring internationellt UF-företagande kommer också att ges ut med utgångspunkt i projektet.

>Information om projektet på Engelska

>Study guide, handledning för lärare som arbetar med Enterprise without Borders inom UF-företagande

Vill du veta mer? Kontakta Linda Östensson

Följ CBEwB på Facebook