Centralt innehåll i UF-företagande

Detta verktyg är tänkt att fungera som en hjälp och ett stöd för den enskilda läraren eller för arbetslaget när ni tillsammans planerar era elevers UF-år i förhållande till de kurser som ni har tänkt integrera i arbetet.

Det finns många olika möjligheter att driva UF-företag i gymnasieskolan. Med hjälp av vårt kursverktyg kan du enkelt se vilket centralt innehåll som berörs under UF-året i de kurser du har valt.

Välj en, eller flera, kurser från listan genom att klicka i rutan och få upp ett resultat över vilket centralt innehåll som berörs i respektive kurs. Du kan också se vilket kapitel i läroboken som kan användas till respektive område. Därefter kan du välja att exportera resultatet för att kunna arbeta vidare med materialet i din planering inför UF-året.

Välj ett filter och klicka på filtrera