Läroplanskopplingar

Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande samt läromedlet Mitt UF-företag entreprenörskap på riktigt har koppling till Läroplan för gymnasieskolan, LGY 11.

Detta verktyg är en hjälp och ett stöd för dig som lärare när du planerar undervisningen. Nedan kan du se vilka kopplingar som finns till det centrala innehållet i respektive kurs.

Utbildningen UF-företagande lägger stort fokus på att eleverna ska utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande i enlighet med LGY11 kapitel 1. Många kurser berör dessa kompetenser.

Kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande är mycket lämpliga för metoden UF-företagande. Beroende på elevernas program samt UF-företagets affärsidé kan även många andra kurser användas eller integreras under UF-året.

 Välj ett, eller flera, kurser från listan genom att klicka i rutan och få upp ett resultat över vilket centralt innehåll som berörs inom respektive kurs.

Välj ett filter och klicka på filtrera