Läroplanskopplingar

UF-företagande är kopplat till gymnasieskolans läroplan, LGY 11. I verktyget nedan kan du se vilka kopplingar som finns.

UF-företagande främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande enligt LGY11 kapitel 1. Kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande lämpar sig väl för UF-företagande men även andra kurser passar bra under UF-året. Läs exempel på hur man drivit UF-företag på olika gymnasieprogram.

Välj ett filter och klicka på filtrera