Material till PRAO

Ett alternativ till prao med lektionstips från Ung Företagsamhet

Vi på Ung Företagsamhet har ett förslag på ett alternativt praoupplägg, om det skulle vara så att ordinarie prao inte går att genomföra under läsåret. 

Materialet består av en lärarhandledning som innehåller 13 lektionsförslag, och totalt omfattar ca 15-16 timmar beroende på hur många delar man vill använda och hur mycket man vill fördjupa sig i varje del.

Vi har utgått från Skolverkets kriterier för vad en prao bör innehålla, oavsett om den är praktiskt eller teoretiskt lagd. Om eleverna inte kan komma ut till arbetsplatser i samhället så blir det mycket kring arbetslivsorienteringen som är teoretiskt istället. Därför har vi satt ihop ett upplägg som är varierat och som innehåller både film, digitala material, diskussioner, reflektioner, presentationer och digital interaktion med arbetslivet.

Praoupplägget i det här förslaget bygger på studie-och yrkesvägledning i vid bemärkelse, dvs att det är hela skolans ansvar. Det är ett samarbete mellan SYV och pedagoger, och går att knyta an till flera olika ämnen. 

Du kan ta del av materialet helt kostnadsfritt, det enda du behöver göra är att logga in/skapa ett konto på ungforetagsamhet.se.

Kontakt

Elin Henningsson
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.
Christoffer Orsander
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.