Erbjudanden till grundskolan

Nyfiken på entreprenörskap

Vi erbjuder ett kortare inspirationspass för lärarlaget där vi träffar er och berättar mer om entreprenörskap i skolan, entreprenöriellt lärande och hur vi på Ung Företagsamhet kan finnas som stöd och metod i klassrummet.

Utbildningar och workshop

Våra utbildningar och workshops utgår från våra läromedel och skräddarsys utifrån era önskemål och behov. De kan till exempel handla om fördjupning i ett specifikt läromedel/aktivitet eller inspiration kring hur ni kan koppla läromedlet till samhället utanför skolan.

Processtöd till entreprenörskap

Vi ser gärna att skolor och kommuner arbetar långsiktigt med entreprenörskap. Vi erbjuder kommuner/skolor ett processtöd med mål att tillsammans skapa en röd tråd med entreprenörskap i alla årskurser, med koppling till syvuppdraget samt tydlig samverkan mellan skola arbetsliv. Ung Företagsamhet sammanställer detta i en handlingsplan som årligen revideras för att hållas levande och aktuell utifrån skolan och samhällets utveckling.

Event med eleverna i fokus

Vi genomför större event, tävlingar och utställningar kopplade till våra läromedel där skolor i Västerbotten är varmt välkomna att delta. Vi inspirerar och stöttar gärna arbetslag kring upplägg för temadagar och projekt inom entreprenörskap och visar om hur våra läromedel kan användas som ett spännande och värdefullt verktyg.

Vill du veta mer?

Petra Umaerus
Grundskoleansvarig, Västerbotten
Kontakta mig om:
Våra läromedel och entreprenöriellt lärande på grundskolan.