European Money Week – en temavecka om unga och ekonomi

Den 12-18 mars infaller European Money Week. Det är en temavecka då utbildning i privatekonomi för barn och unga uppmärksammas av banker och andra finansiella aktörer runt om i Europa och världen.

2018-03-13

Sverige


Vi på Ung Företagsamhet vill därför slå ett extra slag för vår digitala ekonomiutbildning Smart företagande för dig som driver UF-företag. Den hittar du när du loggar in på ungforetagsamhet.se.

För dig som är grundskollärare vill även flagga för vårt läromedel Min framtid och ekonomi. Det riktar sig till elever i grundskolans senare år samt gymnasiets tidiga år. Dessutom finns nu även den digitala utbildningen It’s My Future där eleven får möta några unga entreprenörer, lära sig vad en entreprenör är och att alla kan bli entreprenörer.

Du hittar både läromedlet och It’s My Future när du loggar in på ungforetagsamhet.se.

Ung Företagsamhets guldpartners Swedbank och Sparbankerna har under lång tid utbildat unga i ekonomi. Därför uppmärksammar de särskilt Money Week med flera bra erbjudanden. Läs mer om dem här.

Nyheter