Företagare på riktigt

Ett treårigt projekt inom gymnaisesärskolan i stöd av Allmänna Arvsfonden.

Företagare på riktigt - Dokumentären

Under våren 2021 har vi tillsammans med tre olika skolor i länet spelat in en dokumentär för att skildra hur det är att driva UF-företag på gymnasiesärskolan. Här för eleverna själva berätta om vad de har lärt sig av att driva UF-företag och vilka viktiga egenskaper de har utvecklat. Vi ser att elever i gymnasiesärskolan som får chansen att driva UF-företag i under gymnasiet, rustas med många bra egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att liv utanför skolan.

Lägg 15 minuter av din dag till att kolla in dokumentären. Vi lovar att det kommer ge dig ett leende på läpparna!

Filmen är producerad av Focus Productions, ett mediaföretag som hör hemma i Jönköpings län.

I stöd av

Marica Gauido
Projektledare, Jönköping
Kontakta mig om:
Kontakta mig om du har frågor om den anpassade gymnasieskolan (gymnasiesär).