Forskare: Att driva UF-företag ger många fördelar

Steven Hunter Lindqvist har skrivit en licentiatuppsats om Ung Företagsamhet. Resultatet är förbluffande.

2018-08-09

Sverige

Uppsatsen slår fast att den som driver UF-företag utvecklar många förmågor, inte bara de som faktiskt har med företagandet att göra. De flesta verkar tycka att den generella kompetensen blivit bättre och att det entreprenörsprojektet är viktigare än andra skolprojekt. Licentiatuppsatsen har titeln What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School.

Påverkar inlärning
Något som förvånade Steven Hunter Lindqvist är att eleverna tyckte att deras generella kompetens också ökat i och med UF-företagandet, inte bara de mer affärsrelaterade kompetenserna. De flesta tycker att faktorer de associerar med sitt företagande också varit positiva för den rent allmänna inlärningsförmågan.

– Alla elever som jag intervjuade sa att UF-företagande var betydelsefullt, förklarar Steven. De kände att de gjorde något för andra, för kunderna, och hade leverantörer som litade på att de skulle få betalt. De jämförde också UF-företagandet med andra skolprojekt. De pågår ofta under kort tid och ingen tvingar eleverna att jobba ihop i grupp. Om gruppen inte funkar är det bara att gå till läraren så får man göra en egen redovisning. Med sitt UF-företag var eleverna tvungna att samarbeta, de ägde företaget ihop. Projektet blev på en helt annan dimension.

- Företagande har också lett till ett ökat självförtroende rent allmänt eftersom eleverna mer eller mindre tvingats prata med främmande människor, både i telefon och ansikte mot ansikte.

– Många av eleverna som deltagit i min studie säger att de inte skulle ha lärt sig lika mycket om de inte drivit sitt UF-företag. Kanske borde vi ha flera projekt som kombinerar teori och praktik på skolan, avslutar Steven Hunter Lindqvist. Även annan forskning visar att ju tidigare man börjar utveckla de entreprenöriella förmågorna, desto större positiv effekt för individen.

Den som arbetar med både kognitiv och icke-kognitiv inlärning presterar bättre på högskolenivå, får högre lön, färre tonårsgraviditeter och har en lägre grad av kriminalitet visar studier som Kåre Moberg genomfört vid Copenhagen business school. När eleverna jobbar med projekt där de får möjlighet att vara kreativa, och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang, skapas ett ökat engagemang. Därmed ökar självsäkerheten och den inre motivationen, menar Kåre Moberg. En sak står i alla fall klar: ju tidigare desto bättre. Därför finns Ung Företagsamhet redan från grundskolan.

Nyheter