Framtidskoll på Gotland

Varför Framtidskoll?

Frågorna kring gymnasievalet och framtiden kan vara många och kännas stora, speciellt i årskurs nio. I en undersökning gjord av gymnasium.se svarade 73 % att de upplevde att det var svårt att välja gymnasieskola eller program. Vi vill ge elever i årskurs nio rätt verktyg för att stärka deras valkompetens.

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Tillfället ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Framtidskoll på Gotland

På Gotland består Framtidskoll av de tre passen Gymnasieval/Entreprenörskap - Ung Ekonomi - Jobbkoll. 
Under första passet pratar vi kort och gott entreprenörskap och gymnasieval, hur man kan tänka, att man ska göra sitt val utifrån sig själv och att gymnasievalet inte är så livsavgörande som många unga tror.
Under ekonomipasset pratar Swedbank privatekonomi och informerar om vad de behöver ha koll på nu när de kliver in i livet som unga vuxna. 
När det kommer till sista passet, Jobbkoll, ligger fokus på olika branscher. Hur många jobb finns det egentligen? Kommer jag få jobb när jag slutar gymnasiet? Vilka branscher tycker Jag låter intressanta? 

Vi vill spräcka orosbubblan som många befinner sig i inför gymnasievalet. Man är aldrig färdiglärd och möjligheterna kommer alltid vara oändliga.  

Framtidskoll kontra läroplanens mål

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Dagen ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Framtidskoll - i samarbete med Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

 

Kontaktpersoner

Nicoline Roswall
Föräldraledig, Gotland
Fia Sjö Svensson
tf Regionchef, Gotland
Kontakta mig om:
Om du är UF-företagare eller UF-lärare och har frågor om UF-företagande.