Framtidskoll Norrland

Framtidskoll är en kostnadsfri temadag om framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom och privatekonomi för elever i årskurs 9. Framtidskoll ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle.

Framtidskoll är kopplat till Ung Företagsamhets läromedel ”Min Framtid och Ekonomi”. Genom att låta eleverna börja reflektera över saker som intressen och förmågor (del 1 i läromedlet) inför deltagandet på Framtidskoll skapas förutsättningar för djupare reflektion och förståelse för föreläsningarna om entreprenörskap och arbetsmarknad. Genom att följa upp eventet med del 2 och 3 i läromedlet får eleverna praktiskt öva de kunskaper som förmedlats om privatekonomi och om att skapa goda förutsättningar för ansvarstagande livsval, och en sund och hållbar privatekonomi.

En pilot genomförd i Västerbotten under läsåret 19/20 visar att Framtidskoll är ett mycket uppskattat inslag bland både elever, pedagoger och studie- och yrkesvägledare.  Mer information om innehåll, schema, datum och bokning kommer längre ner på sidan.

"SKAPA FRAMTIDSTRO OCH MOTIVATION"

Som 15-åring står du tidigt i livet inför ett stort val som kommer att påverka din framtid – gymnasievalet. Men vilket program ska man välja egentligen? Vilka yrken intresserar mig, och inom vilka branscher kommer det att finnas behov av arbetskraft? Hur mycket får man i lön? Kan jag bli entreprenör och driva eget företag? Och hur ska jag egentligen få koll på min ekonomi? Dessa och många fler frågor vill Ung Företagsamhet, Swedbank och näringslivet hjälpa ungdomarna att hitta svar på, samt ge dem inspiration och nya tankar kring sitt gymnasieval.

Framtidskoll innehåller tre olika pass

Ung Företagsamhet - Entreprenörskap 

Vad är en entreprenör och kan vem som helst bli det? Ung Företagsamhet startar igång dagen med att berätta om entreprenörskap, gymnasieval, självkännedom och allmänt om olika val i livet.

Swedbank - Din ekonomi. Din framtid

En inspirerande och rolig föreläsning inom ämnet privatekonomi.  Vi berättar om att spara och låna, om internetbedrägerier och att göra smarta ekonomiska val inför vuxenlivet. Genom kunskap och medvetna val kan eleverna påverka sin framtid och få råd att förverkliga sina drömmar.

Ung Företagamhet - Jobbkoll

Vikten av första intrycket samt vad man bör tänka på vid en anställningsintervju. Olika vägar att gå inom arbetslivet, framtidsyrken och sommarjobb. Tips och information för att kunna göra medvetna val inför sitt kommande arbetsliv. Vad är ett CV och hur skriver man det? Vilka förmågor är viktiga att utveckla för att vara anställningsbar?

Ex. på schema förmiddag

8:50 Uppkoppling

09:00 Entreprenörskap

09:30 Rast

09:45 Din Ekonomi. Din Framtid.

10:15 Rast

10:30 Jobbkoll

11.00 Utvärdering

11:15 Tack för idag

Digitalt hösten 2020

Under hösten 2020 kommer samtliga pass i Framtidskoll vara digitala. Det innebär att din klass ansluter genom en länk som skickas ut inför träffen och du kan delta direkt från klassrummet. Vi rekommenderar att du som pedagog delar din skärm för att visa programmet från din dator på storbildsskärm. För att delta i Framtidskoll digitalt behöver du inte ha tillgång till något speciellt program, det enda vi kräver är en internetuppkoppling och möjlighet att visa upp sändningen på storbildsskärm med tillhörande ljudanslutning. Vi vill gärna interagera med eleverna under passen och det gör vi via Menti som eleverna använder i sin egen dator (inget speciellt program eller förberedelser krävs för detta).

Lärarkickoff

Framtidskoll består av två olika aktiviteter som båda ska bokas in för att bokningen ska bli fullständig.

  • Lärarkickoff för ansvariga pedagoger och/eller SYV.
  • Framtidskoll för eleverna digitalt

När du anmäler dig och din klass till Framtidskoll erbjuder Ung Företagsamhet kostnadsfritt en klassuppsättning av läromedlet  Min framtid och ekonomi  som skickas till skolan. Vid Iärarkickoffen ger vi dig verktyg, tips och stöd kring hur du med hjälp av läromedlet förbereder och följer upp arbetet med Framtidskoll. Självklart finns möjlighet att ställa frågor under träffen och du får information om hur eventet Framtidskoll kommer att går till. Lärarkickoffen är 60 minuter lång och sker digitalt vid Teams. Det finns tre tillfällen att välja mellan när du bokar Framtidskoll för din klass. Det är bara att välja det tillfälle som passar dig bäst.

Bokning

För att boka Framtidskoll samt lärarkickoff till dig och din klass använder du länken nedan. Efter genomförd bokning mailas information om de båda tillfällena till dig och du blir kontaktad angående leverans av läromedlet. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta grundskoleansvarig Petra Umaerus, (kontaktuppgifter nedan).

Vid bokning av Framtidskoll gäller följande

Bokningen och deltagandet är kostnadsfritt för dig och dina elever. För att bokningen ska bli fullständig vill vi att du

  • Registrerar dig (minst en pedagog/syv per klass) som "verksam på grundskolan" på www.ungforetagsamhet.se och boka in dig på en av de digitala lärarkickofferna.
  • Boka ett av de bokningsbara datumen för Framtidskoll via länken för dig och din klass.
  • Deadline för bokning är 1 oktober.  

Bokningsbara datum

Vi erbjuder Framtidskoll hösten 2020, vecka 46. Eventen sker digitalt och klassen deltar direkt från ditt klassrum eller annan lokal på skolan. (inget program krävs för att delta).

Vecka 42 - Lärarkickoff för ansvarig pedagog/syv  (arrangeras digitalt via Teams)

Tisdag 13/10 kl.15.30-16.30

Onsdag 14/10 kl. 15.00-16.00

Torsdag 15/10 kl. 15.00-16.00

Vecka 43-45 - Tillfälle att jobba med del 1 i läromedlet Min Framtid och Ekonomi när det passar er.

Vecka 46 - Framtidskoll (arrangeras digitalt via livesändningslänk)

Onsdag 11/11 kl. 12.50-15.15

Torsdag 12/11 kl. 8.50-11.15

Torsdag 12/11 kl. 12.50-15.15                                                    

Kontaktperson

Petra Umaerus
Projektledare, Västerbotten
Kontakta mig om:
Våra läromedel och entreprenöriellt lärande på grundskolan.