Framtidskoll i Skåne

JAG ÄR TOPPENNÖJD MED DAGEN, ÖVERTRÄFFADE MINA FÖRVÄNTNINGAR

Vad är framtidskoll?

I Skåne erbjuder vi ett tillfälle för ÅK 9 där vi pratar om jobb, framtid, yrken, entreprenörskap, CV-koll och privatekonomi. Framtidskoll är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet och Swedbank.

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Tillfället ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Boka framtidskoll till din skola 
Bokningen och deltagandet är kostnadsfritt för dig och dina elever. För att bokningen ska bli fullständig vill vi att du

  • Registrerar dig (minst en pedagog/syv per klass) som "verksam på grundskolan" på www.ungforetagsamhet.se. Detta är kostnadsfritt för alla.  
  • Beställa minst ett läromedel av Min Framtid och Ekonomi, vilket är kostnadsfritt för de kommuner som har avtal med Ung Företagsamhet Skåne. 

Tiden som behöver avsättas tillsammans med eleverna är 40 minuter. Projektet genomförs digitalt och du får en länk till utbildningen. Boka nu på knappen nedan eller läs mer om upplägget längre ner på sidan. 

Kontaktperson

Lovisa Larsson
Projektledare, Skåne
Kontakta mig om:
Frågor om vår verksamhet på grundskolan.