Framtidskoll i Skåne

JAG ÄR TOPPENNÖJD MED DAGEN, ÖVERTRÄFFADE MINA FÖRVÄNTNINGAR

Vad är framtidskoll?

I Skåne erbjuder Ung Företagsamhet ett koncept för ÅK 8-9 där vi pratar om jobb, framtid, yrken, privatekonomi och entreprenörskap. 

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Tillfället ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Framtidskoll är en uppskattad digital film för åk 8 & 9 där eleverna inspireras till att våga tro på sig själva och sin framtid. Vi tar upp aktuella ämnen som gymnasieval, entreprenörskap, framtidens arbetsmarknad och privatekonomi. Framtidskoll har koppling till läroplanen kapitel 2 och är väl anpassat till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla skolämnen.

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR22, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Boka framtidskoll till din skola 
Bokningen och deltagandet är kostnadsfritt för dig och dina elever. För att bokningen ska bli fullständig vill vi att

  • Minst två lärare/syv per klass ska registrera sig på vår hemsida Ung Företagsamhet Skåne för att kunna ta del av framtidskoll. 
  • Ni beställer minst ett läromedel av Min Framtid och Ekonomi där modul A arbetas med i klassrummet innan Framtidskoll.

I inloggat läge kan du göra dina anmälningar på länkarna nedan.

Kontaktperson

Lovisa Larsson
Projektledare, Skåne
Kontakta mig om:
Frågor gällande vår verksamhet på grundskolan.
Sossi Ghazarian Michailidou
Projektledare, Skåne
Kontakta mig om:
Du är skolledare och har frågor om vår verksamhet på grundskolan och gymnasiet.