Gallerian / Kronoberg / INCLUDE UF

INCLUDE UF

E-postadress: includeuf@gmail.com
Kultur & utbildning
Skola: Sunnerbogymnasiet
Region: Kronoberg
Typ: Kultur & utbildning

Produkter från INCLUDE UF

Om INCLUDE UF

Affärsidé
INCLUDE UF arbetar för att motverka mobbning bland barn genom att erbjuda alla med barn i sin närhet en bok med fokus på utanförskap och mobbning.
Produkt
INCLUDE UF vill att alla barn ska kunna gå till skolan utan att bli utsatta för mobbning eller utanförskap. Företaget har skapat en barnbok med fokus på mobbning och utanförskap. Företaget anser att ämnet bör lyftas mer och att allt fler barn ska få en vetskap om vad mobbning innebär men även vad man kan göra som utomstående för att hjälpa till. INCLUDE UF vill genom sin bok sprida budskapet om att ingen ska tillåtas att vara utanför och att man ska inkludera alla.

Utvalda UF företag i Kronoberg

Om UF-gallerian

På denna webbplats tillhandahåller vi en digital galleria där UF-företag kan profilera sina produkter. Respektive UF-företag är ensamt ansvarigt för informationen som den publicerar eller på annat sätt förmedlar. Ung Företagsamhet är inte ansvarig för UF-företagens information och är inte involverade i de eventuella köp du gör med anledning av ditt besök på webbplatsen. Om du har några frågor om de produkter som UF-företagen säljer, rekommenderar vi dig att kontakta UF-företagen direkt. Läs mer här!