Gallerian / Kronoberg / UF 1921 UF

UF 1921 UF

Kultur & utbildning
Skola: Sunnerbogymnasiet
Region: Kronoberg
Typ: Kultur & utbildning

Produkter från UF 1921 UF

Kronoberg - Kultur & utbildning
UF 1921 UF
Bok
139 kr

Om UF 1921 UF

Affärsidé
UF 1921 har skapat en bok om utsatta kvinnors historier för att uppmärksamma samhällets orättvisor. Med hjälp av boken vill vi utbilda så många som möjligt med förhoppningen om att uppnå ett mer jämställt samhälle.
Produkt
I vår bok får du läsa om 8 kvinnors sanna historier om hur de blivit utsatta i samhället på grund av att de är kvinnor, samt andra historiska händelser som förbättrat situationen för kvinnor. Vi har skapat denna bok för att uppmärksamma samhällets orättvisor och för att utbilda människor angående jämställdhetsfrågan och få flera att inse att det är en bra bit kvar till total jämställdhet. Vi på UF 1921 kommer att skänka 30% av vår vinst till organisationer som stödjer kvinnor.

Utvalda UF företag i Kronoberg

Om UF-gallerian

På denna webbplats tillhandahåller vi en digital galleria där UF-företag kan profilera sina produkter. Respektive UF-företag är ensamt ansvarigt för informationen som den publicerar eller på annat sätt förmedlar. Ung Företagsamhet är inte ansvarig för UF-företagens information och är inte involverade i de eventuella köp du gör med anledning av ditt besök på webbplatsen. Om du har några frågor om de produkter som UF-företagen säljer, rekommenderar vi dig att kontakta UF-företagen direkt. Läs mer här!