Gallerian / Östergötland / Empowerment UF / Rekrytering (tjänst)
Rapportera olämpligt innehåll

Rekrytering (tjänst)

Vi fyller ditt behov av arbetskraft "Where you need it, when you need it". 1. Du beskriver ditt behov och vi upphandlar ett avtal utifrån ditt behov. 2. Vi erbjuder arbete till rekryterna och du anställer dem. 3. Vi skickar faktura för rekryteringsavgiften. Kvalitetssäkring: Vi genomför en obligatorisk utbildning, den är teoretisk och praktisk. Rekryterna får också information gällande rättigheter och skyldigheter.
enl. ök.

Produkter från andra UF Företag i Östergötland

Östergötland - Teknik & IT
Trackstar UF
259kr

Utvalda UF företag i Östergötland

Om UF-gallerian

På denna webbplats tillhandahåller vi en digital galleria där UF-företag kan profilera sina produkter. Respektive UF-företag är ensamt ansvarigt för informationen som den publicerar eller på annat sätt förmedlar. Ung Företagsamhet är inte ansvarig för UF-företagens information och är inte involverade i de eventuella köp du gör med anledning av ditt besök på webbplatsen. Om du har några frågor om de produkter som UF-företagen säljer, rekommenderar vi dig att kontakta UF-företagen direkt. Läs mer här!