Skolverket om entreprenöriellt lärande

Skolverket har genom läroplanen Lgr11 tagit med entreprenöriellt lärande som en viktig del i elevens utveckling. Ung Företagsamhet har bedömningsstöd för att hjälpa dig som lärare att koppla våra läromedel till läroplanen.

Sverige

Ung Företagsamhets bedömningsstöd utgör ett verktyg för en framåtsyftande bedömning - som identifierar elevens styrkor och visar på vidare utvecklingsområden. Det stämmer väl överens med Skolverkets kunskapsbedömning:

Bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper
Praktiska kunskaper kan synliggöras och bedömas med hjälp av uppgifter som liknar situationer i vardagen. Kunskaper bedöms då i samband med att elever utför en handling eller deltar i en aktivitet där de kan få en konkret och direkt återkoppling på sin kunskapsutveckling. Aktuella förmågor att bedöma utifrån verklighetsnära praktiska uppgifter är t.ex. problemlösningsförmåga, analysförmåga samt kommunikationsförmåga. (Skolverket; Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 2011, sid. 8)

Registrera dig eller logga in här så att du kan ta del av olika typer av bedömningsstöd, tilläggsövningar och material.