Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

11 februari 2020: Utbildning om Prao

I vår startar Ung Företagsamhet en utbildning kring grundskolans praouppdrag. Utbildningen hålls av Ung Företagsamhet i samarbete med Charlotta Granath som bla är en av EU:s skolambassadörer och författare till boken ”Studie och Yrkesvägledning- Hela skolans ansvar”. Utbildningen riktar sig till dig som är verksam lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare, huvudman och till dig som arbetar strategiskt med skolfrågor.

Stockholm

 

Sedan prao lagstadgades 2018 har vi fått många frågor och önskemål kring prao och praouppdraget, både från studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare. För Ung Företagsamhet är det viktigt att verka för att stärka skolelevers valkompetens och kontakt med arbetslivet. Prao är en viktig del i detta.

Vi på Ung Företagsamhet har tillsammans med vår samarbetspartner Charlotta Granath tagit fram en utbildning kring arbetet innan, under och efter prao. Både Skolverket och Arbetsmiljöverket medverkar i utbildningen. 

Plats: Södertörns Högskola

Datum: 11 februari 2020

Tid: 08:30-15:30

Anmäla er via länken;

https://link.webropolsurveys.com/EP/0BC86503728CFD96

”Prao är en viktig del av skolans undervisning. Eleverna ser hur det fungerar på en arbetsplats och får värdefulla erfarenheter. De får dessutom ofta syn på sina egna förmågor och kanske upptäcker de nya intressen ” Mikaela Zelmerlööw, skolverket

”Unga människors första möten med arbetslivet är viktigt – kanske erfarenheter man bär med sig resten av livet. Därför är det viktigt att upplevelsen görs i säkra och positiva miljöer.”  Citat av Kristian Hansson om utbildningen Uppdrag PRAO från Arbetsmiljöverket.

Två citat från David Spak, Årets vägledare 2019, om utbildningen Uppdrag PRAO:

”PRAO är ett viktigt inslag i skolans arbete med skola-arbetsliv. För att det här ska bli en värdefull verksamhet för elever, skola och arbetsgivare behöver man arbeta före, under och efter PRAO. Den här utbildningssatsningen, Uppdrag PRAO, konkretiserar hur det arbetet kan gå till och exemplifierar goda resultat av PRAO.”

”Den här PRAO-satsningen från UF ligger verkligen rätt i tiden. Förra året blev PRAO återigen ett obligatoriskt inslag i grundskolan och här behöver vi verkligen mer kunskap om hur vi ska möta de nya kraven”.

 

Ansvariga projektledare:

Christoffer Orsander och Ghazaleh Salmani

Vid frågor om prao kontakta: christoffer.orsander@ungforetagsamhet.se