Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Entreprenöriellt i Sundbyberg

Hur kan man arbeta konkret och praktiskt med entreprenörskap redan i de tidigare åldrarna? Camilla och Olle på Ursviksskolan i Sunbyberg har hittat sin modell!

Stockholm

STOCKHOLM

På Ursviksskolan i Sundbybergs kommun driver pedagogerna Olle och Camilla  ett entreprenöriellt samhällsprojekt under ett läsår där eleverna själva arrangerar springlopp, utställningar och musikcafé - där alla i samhället ska känna sig välkomna!

Pengarna de får in genom aktiviteterna går till välgörenhet som eleverna själva röstat fram. Insamlingen i sig är en bonus, syftet är främst att eleverna utvecklas på det individuella planet. Eleverna blir motiverade att själva vilja förändra och påverka sitt eget samhälle samt känner en stolthet över vad de åstadkommer. Att få hjälpa andra gör att man tycker bättre om sig själv.

En av aktiviteterna har varit att skapa ”poetry slam” – egna texter som eleverna läser upp med musik i bakgrunden på cafékvällar. Temat är påverkan i samhället där eleverna fokuserar på sin hjärtefråga - ämnerna har kretsat kring bland annat krig, mobbing, fattigdom och kärlek. 

Olle och Camilla skapar möjligheten att integrera olika ämnen såsom samhällskunskap, svenska, musik och bild. De upplever även att eleverna blir väldigt motiverade, engagerade och att de får en bättre sammanhållning i gruppen. Samtidigt så bockar de av kunskapskraven i flera ämnen. Lär mer om Ursviksskolan HÄR!