Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Innovation Camp Program | Södertälje Science Week

Den 27-29 september arrangerade Södertälje Science Park halvdagsaktiviteter på teman som innovation, forskning och högre utbildning. Alla teman hade koppling till hållbarhet, teknik och naturvetenskap. Ung Företagsamhet faciliterade workshopparna och träffade över 1000 grundskoleelever i årskurs 7. Ett nytt koncept, som visade sig bli framgångsrikt.

Stockholm

 över 1000 grundskoleelever möttes i Södertälje för att inspireras av varandras kreativitet. Ung Företagsamhet, i samarbete med Södertälje Science Park, var med och deltog med ett Innovation Camp där eleverna fick i uppgift att under kreativa former skapa framtidsscenarios på olika teman såsom framtidens skola, framtidens mat och framtidens bostad. Totalt hölls det fem olika workshops, alla med fokus på ett entreprenöriellt förhållningssätt där olika företag och organisationer var värdar för olika teman. 

Eleverna jobbade i blandade grupper och lät fantasin flöda fritt efter en metodik som uppmuntrar entreprenörskap. De fick mingla med nya vänner från andra skolor och inriktningar och jobbade tillsammans fram olika förslag i grupperna. Lösningsförslagen presenterades sedan på en affisch. Dagarna var otroligt uppskattade av eleverna som tyckte att det var roligt att få jobba med innovation i olika grupper. Efter dagarna får nu lärare och elever möjlighet att jobba vidare med dessa teman i deras klassrum, bland annat via Ung Företagsamhets läromedel Se Möjligheterna.