Grundskoleaktiviteter under E-week

Här kan du som arbetar inom grundskolan läsa mer om vad som händer för dig och dina elever under E-week

Använd E-week i undervisningen

I grundskolans läroplan finns många exempel på både övergripande uppdrag och mål som centralt innehåll som berör företagande, entreprenörskap, yrkesval, marknadsföring, bildgestaltning och muntlig presentation.

E-week är ett ypperligt tillfälle att få träna på detta och blicka utanför skolans väggar i en nästan helt digital verklighet. Här hittar du förslag på övningar kopplade till E-week som är användbara både för lärare och SYV. Du får också tips på hur du kan arbeta vidare med uppgifterna i olika ämnen och koppla dem till UF:s läromedel och digitala material.  

Workshop: Min framtid och ekonomi och UF på högstadiet

Tisdag 16 mars kl 15.30 har du som arbetar på högstadiet tillfälle att titta närmare på UFs läromedel Min framtid och ekonomi. Hur kan jag använda det i min undervisning? Vilka ämnen kan jag koppla det till?

Du kommer få en genomgång av de olika delarna i Min framtid och ekonomi och exempel på hur andra har gjort.

Workshopen är ett bra tillfälle för dig som ska delta i Framtidskoll med dina elever och vill arbeta med Min framtid och ekonomi i samband med detta och passar både pedagoger och studie- och yrkesvägledare.

digitalt framtidskoll i samarbete med Uf-regionerna i väst:

Skaffa dig Framtidskoll!

Fredagen 19 mars 9-11 erbjuder UF-regionerna i Väst (Skaraborg, Älvsborg, Fyrbodal och Göteborg) in till ett digitalt Framtidskoll i samarbete med Swedbank. För Skaraborgs del gäller inbjudan i första hand dig som arbetar på högstadiet i någon av Sparbanksstiftelsen Alfas/Swedbanks kommuner. Kontakta UF Skaraborgs grundskoleansvarig för mer information! 

Kontakta mig för mer information:

Hanna Hjalmarsson Bohrén
Projektledare, Skaraborg
Kontakta mig om:
Frågor som rör grundskolan, våra läromedel, Framtidskoll och projektet "Entreprenörskap för alla".