Grundskoleutmaning

Grundskoleutmaning 20/21

Ung Företagsamhet Värmland vill varje år ge grundskoleelever i Värmland en utmaning som främjar kreativitet, entreprenörskap och problemlösning! Det gör vi genom att varje år ge eleverna ett skarpt case från ett lokalt företag i Värmland. Eleverna får själva komma på lösningar, skissa upp sina idéer, skapa prototyper och till sist presentera sina idéer. Syftet med grundskoleutmaningen är att föra skola och arbetsliv närmare varandra, ge en ökad samverkan, och att få eleverna att jobba mer entreprenöriellt. De får jobba autentiskt med ett riktigt, verklighetsförankrat case och får presentera lösningar för ett verkligt företag som mottagare. Under processen får eleverna öva på en rad entreprenöriella förmågor så som kreativitet, problemlösning, samarbete samt att omsätta en idé till verklighet.

I år ger vi två grundskoleutmaningar, en till åk. 4-6 samt en till åk. 7-9.

Årets grundskoleutmaning 20/21 åk. 4-6

– Designa en egen Parklet till Vestre
Eleverna får chans att designa en Parklet till Vestre, där den bästa Parkleten kan komma att produceras i deras kommande kollektion. De bästa bidragen får ställa ut på den stora UF-mässan och vinner hemliga priser till sina klasser. Vestre vill ha hjälpa av elever i åk. 4-6 att komma på en Parklet som har smarta funktioner, bra lösningar och som är hållbar.

Vilka är Vestre och vad är en Parklet?
Vestre är ett företag som tillverkar hållbara möbler till offentliga platser. I över 70 år har de hjälpt till att skapa sociala mötesplatser för miljontals människor världen över. Hållbarhet ligger Vestre varmt om hjärtat och för dem betyder hållbarhet att minimera påverkan på miljön och vår planet. De tänker på vilket material de använder, att produkten ska ha bra kvalité för att hålla en längre tid samt hur den transporteras. Möblerna tillverkas i Norden och görs av svenskt stål och svenskt trä. En häftig och lite annorlunda möbel som Vestre tillverkar heter Parklet. Parklet är en möbel som ska ersätta parkeringsplatser, så att människor ska åka mindre bil och istället promenera, cykla eller åka kollektivt. Det här ska vara en mötesplats för människor med olika funktioner.

Årets grundskoleutmaning 20/21 åk. 7-9

– Förhindra mobbning med CGI
Eleverna får chans att komma på skarpa förslag till företaget CGI om hur vi kan förhindra och förebygga mobbning. Trivsel är en stor hjärtfråga hos CGI, som vill att eleverna ska komma på hur vi kan få en bättre och trivsam värld för alla. De bästa bidragen får ställa ut på den stora UF-mässan och vinner hemliga priser till sina klasser. Då CGI är ett IT-bolag vill de att eleverna ska ha kommit i kontakt med teknik under resans gång.

Vilka är CGI och hur ska vi tänka om mobbning och teknik?
CGI är idag ett av världens största tjänsteföretag inom IT-branschen, ett globalt bolag med ca 72 000 anställda. Bolaget finns i Sverige och har ett av sina kontor i Karlstad, i kärnan av inre hamn. CGI har bland annat engagemang i försvarsmakten där de hjälper till att utveckla och underhålla säkra och samhällskritiska IT-system. Företaget har även ett webbgäng som hjälper andra företag att bygga upp, underhålla och designa hemsidor. En hjärtefråga för CGI är arbetsmiljö och hälsan hos deras medarbetare. Att trivas på sin arbetsplats ligger högt prioriterat. Trivsel är något alla bör känna och då blev det givet att högstadieelever i Värmland ska få hjälpa CGI med ett uppdrag. Mobbing och utanförskap är fortfarande ett problem som cirkulerar överallt i samhället, bland annat i skolan. Detta vill CGI tillsammans med åk. 7-9 förhindra. Eleverna ska komma på förslag som gör att vi tillsammans kan göra världen, samhället och skolan ännu bättre, där mobbning på sikt inte ska finnas. Då CGI brinner för att få in teknik tidigt i skolan vill de att eleverna kommer i kontakt med teknik/ programmering under processen. Det slutgiltiga förslaget behöver ej ha teknisk anknytning, däremot ska teknik ha involverats i processen eller presentationen (se i kriterier för mer exempel).

Anmälan är stängd för nya bidrag.

Vill du veta mer information kring upplägget eller nästa års utmaning; maila petra.carlsson@ungforetagsamhet.se 😊

Petra Carlsson
Projektledare, Värmland
Kontakta mig om:
Du är rektor, lärare eller syv och har frågor kring våra läromedel på grundskolan.