Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Nyheter för läsåret 19/20

Ett nytt läsår är igång och en hel del nyheter har skett eller kommer att ske under läsåret. Superbra att ha koll på detta så att du håller dig uppdaterad. Här nedan hittar du nyheterna:

Blekinge

Riskkapital

Högsta valören ändras till 300 kronor istället för 250 kronor. 300 kronor är också maximal investering per riskkapitalägare. 10 kronor ligger kvar som lägsta valör och är också minimum för vad respektive UF-elev måste investera i UF-företaget. Totalt får ett UF-företag ta in 15 000 kronor, istället för tidigare 10 000 kronor. Även riskkapitalsedlarnas utformning och innehåll kommer att uppdateras för att enklare kunna användas även digitalt.  

 

Digital Årsredovisning

Från och med i höst är det obligatoriskt att samtliga UF-företag fyller i och skickar in den digitala årsredovisningen. Verktyget ger en bra vägledning för eleverna i deras arbete samt direkt feedback på om de ekonomiska rapporterna är korrekta. Eleverna får alltså med en gång veta om de måste göra om i sina uträkningar. I och med lanseringen av den nya webben under läsåret så är också verktyget uppdaterat och utvecklat med nya funktioner.  

De UF-företag som vill kan förutom den digitala årsredovisningen även skapa en egen. Vi vet att många UF-lärare kräver en mer omfattande årsredovisning av sina elever än den digitala årsredovisningen så självklart ska ni fortsätta kräva detta i så fall. Då gör eleverna helt enkelt som tidigare, gör en mer omfattande årsredovisning och sedan klistrar dem inte relevant information i den digitala årsredovisningen. Tävlingen Årets Årsredovisning kommer fortfarande finnas kvar och där krävs precis som tidigare att företagen gjort en mer omfattande årsredovisning än den digitala. Oklart? Bara hör av dig!

 

Obligatoriskt tilläggsmoment försvinner

De obligatoriska tilläggsmomenten har tagits bort och ersätts istället av frivilliga fördjupningsområden. För att klara av UF-året och få sitt intyg krävs att eleverna genomför de fem obligatoriska momenten (dvs Registrering - Affärsplan - Rådgivarkontakt - Försäljningstillfällen - Årsredovisning). De UF-företag som vill kan välja något eller några fördjupningsområden att arbeta med. Val av fördjupningsområde sker i samråd med dig som lärare och ett godkänt fördjupningsområde kommer att synas på intyget.  

Läs noggrant igenom vad arbetet med fördjupningsområden innebär genom att gå in under dokumentarkivet (under "Hjälp") när du loggar in på ungforetagsamhet.se

 

Uppdatering av intyget

Intyget eleverna får efter avklarat UF-år kommer att uppdateras i samband med den nya webben som lanseras under läsåret. På det nya intyget kommer genomförda utbildningar (ex Välkommen till företagsamheten och Smart Företagande) att synas. Godkända fördjupningsområden kommer också att finnas med.

 

ESP - en ny certifiering för UF-företagare

Till hösten kommer en certifiering, Entreprenurial Skills Pass, för UF-Företagare erbjudas skolor till en licenskostnad. Läs mer om ESP här och logga in för att veta mer om hur din skola anmäler sig.

 

SM 2020 och tävlingar

I tävlingen Årets UF-företag kommer det inför kommande SM att läggas större vikt vid att UF-företaget är tre personer eller fler. Bakgrunden är dels de lärdomar som eleverna får genom samarbetet inom UF-företaget men också att kriterierna för att tävla i EM lyfter fram ett minimum på tre personer. Det kommer fortfarande att vara möjligt att delta i tävlingen som enmans- eller tvåmansföretag men de övriga företagen kommer ha en fördel från start och i och med antal personer. 

 

Ny hemsida

Under läsåret kommer en helt ny hemsida att lanseras. Mer info om detta kommer. Lanseringen sker först efter jullovet så ingenting som sker under höstterminen.