Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Programspecifikt stöd

Blekinge

UF-företagande går att driva på många olika sätt och på alla program. UF-företagandet är en beprövad metod som har utvärderats vetenskapligt med långtidsuppföljningar. De som drivit UF-företag under sin gymnasietid har senare i livet en starkare etablering på arbetsmarknaden och dessutom ökar sannolikheten att eleven blir nyföretagare.

Ung Företagsamhet har sammanställt programspecifika stöd till dig som lärare med exempel på hur UF-företagande kan drivas på yrkesförberedande och på studieförberedande program.