Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Fördjupningsområden

Från läsåret 2019/2020 kommer UF-företag att ha möjlighet att arbeta med fördjupningsområden.

Blekinge

För att du som UF-företagare ska få ditt intyg i slutet av året krävs att du har klarat de fem obligatoriska momenten. Utöver detta kan man som UF-företag arbeta med fördjupningsområden. Ett fördjupningsområde har relativt stort omfång och innebär att ni gör ett kvalitativt arbete och dyker på djupet inom ett område.

Att arbeta med fördjupningar är frivilligt och om ert UF-företag vill genomföra en fördjupning under UF-året så ska det ske i samråd med er lärare. UF-året kan innebära mycket arbete även utan att lägga till ett fördjupningsområde. Om fördjupningsområdet genomförs med godkänt resultat kommer det att synas på intyget. Din lärare bedömer om ett område är godkänt eller inte. Hen har fått utförlig information om vad det innebär att ta sig an arbetet med en fördjupning.

Ett fördjupningsområde genomförs på företagsnivå och kan inte väljas av en enskild UF-företagare. Fördjupningsområdena är:

Hållbart företagande

HR & organisation

Yrkesskicklighet och hantverk

Kommunikation och marknadsföring

Utökad näringslivskontakt

Internationalisering

Produktutveckling och innovation

Deltagande på mässa/evenemang

Fördjupad ekonomi

Läs mer om fördjupningsmomenten: