Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Registrering

Innan ni kan komma igång med ert UF-företag på riktigt måste ni registrera ert företag här på vår hemsida. Alla i företaget måste registrera sig själva det vill säga: fylla i sina kontaktuppgifter och sedan ansluta sig till företaget.

Blekinge

Syftet med registreringen är för att Ung Företagsamhet skall kunna godkännaaffärsidéer men också för att ditt UF-företag ska bli försäkrat. Ni i UF-företaget betalar en registreringsavgift (300 kr per företag) till ert regionala UF-kontor, eller så betalar skolan kostnaden, Denna avgift går bland annat till en företagsförsäkring. Du kan swisha betalningen till: 123 394 32 48 

Klicka här för att registrera dig.

Läs mer om registreringen här.

Registreringen är färdig när ni i UF-företaget har lagt till en rådgivare och betalningen har inkommit till regionkontoret, detta kan ibland ta flera dagar. Då kan ni för första gången kalla er för ett UF-företag och skriva ut registreringsbeviset som intygar att UF-företaget får bedriva verksamhet. På registreringsbeviset framgår vilka som ingår i UF-företaget, vad UF-företaget gör och vem som är rådgivare. Registreringsbeviset går att skriva ut först efter att ni betalat registreringsavgiften till er UF-region samt har namngett rådgivaren.

  Lycka till med ert UF-företag!