Den här sidans innehåll kommer från region Dalarna. Välj Dalarna som din region här eller välj en annan region här.

Avveckla Dalarna

OBS! Denna sida är från läsåret 2018/19 och inte uppdaterad. Sista steget av UF-företag är avvecklingen. Skriva årsredovisning, hålla bolagsstämma och dela på pengarna. Här hittar du det mesta kring det. Som bevis på ditt UF-företagande kan du få ett Intyg efter avslutat UF-år.

Dalarna

UF-året består av tre delar, starta, driva och avveckla. Nu runt påsk så börjar den tredje delen. Ni får gärna fortsätta med försäljningen så länge ni kan, men bör kanske starta med avvecklingen samtidigt.

 

Avvecklingsprocessen

Följande punkter kan finnas att göra under avvecklingen:

 • Leverera beställningar
 • Sälja slut på lagret
 • Betala leverantörer och andra skulder
 • Få betalt från kunderna för de sista fakturorna
 • Se till att bokföringen är i ordning inför bokslutet
 • Göra bokslut (resultat- och balansräkning)
 • Sammanfatta året i en årsredovisning
 • Ladda upp årsredovisningen eller fylla i digital årsredovisning på UF-webben (senast 15 maj)
 • Bolagsstämma, bjud in rådgivare m.fl.
 • Återbetalning av riskkapital
 • Vinstdelning
 • Göra T2-blanketer (kontrolluppgift för skatt), finns hos Skatteverket
 • Avsluta eventuella konton hos banken. Det kan bli dyrt annars i september om ni glömmer.
 • Spara bokföringen och andra viktiga papper i minst 6 år.
 • Det görs ingen ”avregistrering” i UF:s registret. Vi tömmer det i slutet på augusti.

Vilka punkter som gäller ditt UF-företag beror på vad ni gör. 

 

Årsredovisning

Ska minst innehålla: 

 • Framsida    
 • Förvaltningsberättelse, dvs berättelsen om hur det gått under året
 • Balansräkning och resultaträkning, vinstdiposition
 • Revisionsberättelse
 • Underskrifter av samtliga medlemmar och av UF-företagets revisor

Ska laddas upp på UF-webben senast 15 maj.

Du kan välja att göra din årsredovisning digitalt direkt på UF-webben, som en enklare variant på ca 4 sidor (pdf) eller en en mer omfattande variant (pdf) på max 12 sidor för att tävla på allvar. Det räcker med att ni gör en av varianterna. Tävlingsbidrag är uppladdade pdf:er med årsredovisningar, ingen egen tävlingsuppladdning. Alla som laddar upp pdf senast 15 maj är med i tävlingen.

Digital årsredovisning

Mycket i den digitala årsredovisningen hämtas från Showroom. Resten skriver du enklast i word eller liknande och klistar sedan in på webben. När den är klar (godkänd av revisor) omvandlas den till en pdf som du kan skriva ut. Tänk på att denna pdf skriver över ev uppladdad pdf. Den digitala årsredovisningar vara klar senast 15 maj för vi ska kunna leverera Intyg till skolanslutningen. 

Läs och se mer om den digitala årsredovisningen när du loggar in. Kolla även instruktionsfilmen på Youtube

 

Egen årsredovisning (pdf)

Om ni gör en pdf laddar ni upp den på er företagssida. Logga in, klicka på "Mitt UF-företag" i menyraden upptill, klicka på ”Redigera företag” och ladda upp under ”Årsredovisning”. Finns en bit ner på sidan, under "Lärare". Alla som laddar upp en pdf senast 15 maj är med i tävlingen i Dalarna. Ingen extra tävlingsuppladdning behövs.

 

Revisor

Rapporten och främst ekonomin ska granskas av någon revisor. Det kan vara en UF-lärare eller någon annan ekonomiskt kompetent person. Det kan även vara en annan UF-företagare eller ekonomielev med tillräcklig kunskap. Det viktiga är att revisorn har rätt kompetens och inte är jävig. Jäv uppstår när man har en nära relation till någon i UF-företag, tex pojk-/flickvän, syskon, förälder, mor-/farförälder, etc.

Revisorn ska granska bokföringen, kontoutdrag från banken, eventuella inventeringsintyg för lagret, mm. Revisorn ska även kontrollera att resultat- och balansräkningen är korrekt. 

För att revisorn ska kunna utföra sitt uppdrag behöver hen några dagar på sig. Boka därför in revisorn innan rapporten är klar. UF-företagen kan fortsätta arbetet med text och layout under tiden som revisorn granskar ekonomin.

Revisorn ska skriva under den färdiga årsredovisningen. Är det en omfattande årsredovisning (12 sidor pdf som tävlar) ska revisionsberättelsen med underskrift vara på en egen sida. Är det en enklare årsredovisning kan revisionsberätteslen och underskriften vara på samma sida som era egna underskrifter. Om det är en digital årsredovisning skickas en länk (på mail) till revisorn som godkänner den färdiga årsredovisningen.

 

Tävling

Det finns en tävling Årets Årsredovisning i Dalarna 2018/19 som även den har sista uppladdningsdag 15 maj. Läs mer om den under Tävlingar till höger. Alla som laddar upp en pdf senast 15 maj är med i tävlingen i Dalarna. Prisutdelningar sker i anslutning till skolavslutningarna.

 

 

 

Bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande punkter tas upp:

 • Året som gått (förvaltningsberättelsen)
 • Ekonomi (resultat- och balansräkning)
 • Revisor (revisorns berättelse)
 • Vinstdelning (enligt förslag i årsredovisningen)
 • Nedläggning (beslut om vad som händer med UF-företaget framöver)

Förslag på dagordning för bolagsstämman finns i Dokumentarkivet/avveckla.

Bjud gärna in rådgivare, riskkapitalägare och andra till bolgasstämman. Gör det i god tid (två veckor?) innan stämman.

I samband med bolagsstämman bör ni även skriva ett avtal (lika som samarbetsavtalet) om vad som ska hända med UF-företaget och idéen nu när ni lägger ner. Vad händer om någon vill driva verksamheten vidare? Ska de andra ha pengar för det?

 

UF-intyg

För att få intyg krävs att flera krav är uppfyllda:

Att UF-företaget gjort de 5 obligatoriska momenten 
Att UF-företaget gjort minst 3 tilläggsmoment
Att du aktivt deltagit i UF-företaget

Det är UF-läraren som kryssar i att momenten är genomförda för respektive UF-företag. Er status kan ni se på ert företagskort (se bilden ovan). Intygen kommer till skolavslutningen om årsredovisningen är godkänd och allt är ifyllt i slutet på maj.

 

UF Alumni

UF alumni är nätverket för dig som har drivit UF-företag och gillar entreprenörskap. Det ger dig personlig utveckling, drivkraft att växa och ett unikt kontaktnät inom näringslivet och bland andra drivna unga personer. Medlemskapet är gratis och du bjuds in till spännande aktiviteter. Du har även chans att söka stipendier och ta del av erbjudanden. Varje höst anordnas UF Alumni weekend någonstans i Sverige.

Du kan bli medlem redan nu genom att kryssa i rutan "Jag vill gå med i UF alumni efter läsårets slut" som finns långt ner på din sida. OBS! kom ihåg att uppdatera din e-postadress ifall du angett en skoladress så att vi kan kontakta dig efter läsårets slut.

Läs mer om UF Alumni på alumni-webben.

 

 

I Dokumentarkivet/avveckla hittar du massor med bra dokument:

 • Förslag till dagordning för bolagsstämma
 • Tips och Råd för Årsredovisningen 
 • Lathundar för årsredovisningar
 • Mall för 4-sidig årsredovisning 
 • Exempel på bra årsredovisningar (ca 12 sidor) från hela Sverige. De är dock inte tävlingsmässiga efter årets kriterier
 • Exempel hur digitala årsredovisningar ser ut när de är klara
 • Förra årets pristagare i tävlingen Årets årsredovisning i Dalarna och förrförra årets regionala vinnare
 • Hjälpreda för UF-lärare 
 • Bedömningsunderlag för lärare (i Excel) 
 • Tävlingskriterier för årets tävling

 

I lärobokens sista avsnitt om avveckling (kapitel 18 - 21) finns ännu mer tips om avvecklingen och årsredovisningen.

 

 

 

Lycka till!