Den här sidans innehåll kommer från region Dalarna. Välj Dalarna som din region här eller välj en annan region här.

Tips om Rådgivare

Varje UF-företagen ska ha minst en rådgivare att samarbeta med under UF-året. Så att ni i ert UF-företag kan bolla idéer, få konstruktiv feedback och kontakter utanför skolan. För att underlätta samarbetet har vi tagit fram "Mötesguiden - för UF-företag och rådgivare" som är ett bra stöd i ert samarbete under UF-året.

Dalarna

Rådgivare kan vara vem som helst (nästan). De som bör inte vara rådgivare till ert UF-företag är era UF-lärare och era föräldrar eller andra nära släktingar. De kommer att hjälpa er ändå.

Rådgivare är någon/några som kan stötta er under UF-året och hjälpa er med kontakter, idéutveckling och metoder att nå era mål. Dessutom kan rådgivaren vara någon som ni har nytta av efter UF-året, tex som referens när du söker jobb.

Som en hjälp i samarbetet mellan UF-företag och rådgivare har vi tagit fram ”"Mötesguiden". Guiden ska vara en vägledare för både UF-företag och rådgivare och syftet är att vara ett stöd på mötena. Häftet innehåller förslag på olika frågeställningar att ta upp på de olika mötena, ni bestämmer själva hur ni vill följa dem. Det som är lika för alla är stegen i processen, starta, driva och avveckla UF-företaget. Häftet bygger på att ni har fyra möten under året, men det är fritt att ha fler än fyra möten eller att ta dem i annan ordning om det passar er bättre.

 

Tänk på att er/era rådgivare även ska registreras till ert UF-företag i UF-registret för att er företagregistrering ska vara komplett.

 

Ladda hem Mötesguiden här 

Mötesguiden finns även som skrivbar pdf i Dokumentarkivet.

Lycka till med samarbetet!