Den här sidans innehåll kommer från region Dalarna. Välj Dalarna som din region här eller välj en annan region här.

Affärsplaner Dalarna 2017/18

Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen. Den är ett internt hjälpmedel att hålla riktningen under året. Affärsplanen är ett levande dokument vilket innebär att det kan ändras ibland. Innehållet i en affärsplan ska vara sanningsenligt, konkret och tydligt och det ska bygga på fakta. Affärsplanen är också ett sätt att presentera företaget externt. Affärsplanen är obligatorisk för alla UF-företag och ett av momenten för att få UF-Intyg.

Dalarna

Vad är en affärsplan?

Affärsplanen ska berätta om målet med UF-företaget, affärsidén, produkten (varan/tjänsten), kunder, er handlingsplan och ert ekonomiska resultat (budget/vinst?).

Låt gärna era lärare och rådgivare läsa igenom affärsplanen innan den är färdig. De kan komma med tips och råd både för affärsplanen och för UF-företaget. Dessutom kan de hitta fel som ni själva missar. 

Spara affärsplanen digitalt. Ni kan gärna använda samma upplägg och layout senare i delårsrapport och årsredovisning så har ni en hel del av det arbetet redan gjort.

Exempel på bra affärsplaner hittar du i Dokumentarkivet när du loggar in. Mer info finns här på webbsidan och även i nya läroboken sid 167 ff och lärarhandledningen sid 124 ff.

 
Obligatoriskt moment

Affärsplanen är obligatorisk för alla och ett av momenten för att få UF-Intyg. UF-Intyget är det papper som bevisar att du drivit UF-företag på ett bra sätt. Alla UF-företag (även de som tävlar) ska därför lämna in sin affärsplan till UF-lärarna som bedömer den och rapporterar i UF-registret.

 
För UF-företag och lärare

I Dokumentarkivet/Starta (Affärsplan_Dalarna..) finns lite Tips och råd inför arbetet med affärsplanen och en enklare mall att använda. Dessutom finns finalisterna från de senaste årets tävling. I dokumentarkivet kan du även hitta andra exempel från tidigare år samt andra mallar.

 
För UF-lärare

Du som UF-lärare ska bedöma och godkänna alla dina UF‐företags affärsplaner, vare sig de tävlar eller inte, för intyg och betyg. När affärsplanen är godkänd av dig kryssar du i det i UF-registret, helst före 1 december. 

I Dokumentarkivet/Starta finns Hjälpreda för lärare vid bedömning av affärsplaner och Bedömningsunderlag. Underlaget behöver inte skickas in, det räcker med ett kryss i registret för godkänd affärsplan.

 
Du kan tävla med din affärsplan!

Om du vill kan du tävla med din affärsplan. För att delta i tävlingen Årets affärsplan i Dalarna ska affärsplanen finnas uppladdad på UF-webben senast 22 november. Affärsplanen får bestå av max 12 sidor, inklusive fram och baksida. Inga bilagor. För att tävla måste UF-företaget vara färdigregistrerat, dvs ha registrerat rådgivare och betalat registreringsavgiften.
Mer om tävlingen finns under Tävlingar till höger. 

OBS!
Tips och råd, mallarna och exemplen nedan ger lite olika bud om vilka rubriker som ska ingå och hur affärsplanen kan se ut. Det är inte alltid som detta stämmer överens med tävlingskriterierna. För tävlingen är det tävlingskriterierna som gäller. Läs dem därför noga om du vill tävla.

 
Lycka till!