Den här sidans innehåll kommer från region Dalarna. Välj Dalarna som din region här eller välj en annan region här.

Tips om affärsplaner

Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen. Den är ett internt hjälpmedel att hålla riktningen under året. Affärsplanen är ett levande dokument vilket innebär att det kan ändras ibland. Innehållet i en affärsplan ska vara sanningsenligt, konkret och tydligt och det ska bygga på fakta. Affärsplanen är också ett sätt att presentera företaget externt.

Dalarna

Affärsplanen ska berätta om målet med UF-företaget, affärsidén, produkten (varan/tjänsten), kunder, er handlingsplan och ert ekonomiska resultat (budget/vinst?). I affärsplanen ska även resultatet av er marknadsundersökning finnas med.

Affärsplanen är obligatorisk för alla UF-företag och ett av momenten för att få UF-Intyg.

 

Låt gärna era lärare och rådgivare läsa igenom affärsplanen innan den är färdig. De kan komma med tips och råd både för affärsplanen och för UF-företaget. Dessutom kan de hitta fel som ni själva missar. 

Spara affärsplanen digitalt. Ni kan gärna använda samma upplägg och layout senare i delårsrapport och årsredovisning så har ni en hel del av det arbetet redan gjort.

Exempel på bra affärsplaner hittar du i Dokumentarkivet när du loggar in. Mer info finns i läroboken sid 167 ff och lärarhandledningen sid 124 ff.

I Dokumentarkivet/Starta finns lite Tips och råd inför arbetet med affärsplanen och en enklare mall att använda (Affärsplan_Dalarna..). I dokumentarkivet kan du även hitta exempel från tidigare år samt andra mallar. Där finns även lite extra material för lärarna vid bedömning av affärsplanerna.

OBS!
Tips och råd, mallarna och exemplen i Dokumentarkivet ger lite olika bud om vilka rubriker som ska ingå och hur affärsplanen kan se ut. Det är inte alltid som detta stämmer överens med tävlingskriterierna. För tävlingen är det tävlingskriterierna som gäller. Läs dem därför noga om du vill tävla.