För dig som vårdnadshavare

Ska ditt barn starta UF-företag? Grattis, ni har ett roligt och lärorikt år framför er. UF står för Ung Företagsamhet, en organisation som har utbildat i entreprenörskap och företagande i över 30 år.

Sverige


UF-företagande är en utbildning där eleverna under ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster. Eleverna väljer själva den affärsidé de vill jobba med, undersöker marknaden och skaffar startkapital. Till sin hjälp har de utbildningsmaterial, sina lärare, minst en rådgivare från näringslivet och medarbetare från Ung Företagsamhet. och syftet är att eleverna ska få lära sig allt om företagande, från idé till driften av företaget och slutligen avveckling.

Åtta moment i utbildningen
Alla som driver ett UF-företag ska under läsåret genomföra åtta moment, fem av dessa moment är obligatoriska och tre moment är valbara. Det är läraren, i samråd, med UF-företagarna som kommer fram till vilka de tre tilläggsmomenten ska vara. 

De fem obligatoriska momenten är:
1. Företagsregistrering
2. Upprätta en affärsplan
3. Sälja sin vara eller tjänst
4. Rådgivarkontakt
5. Upprätta en årsredovisning

Rådgivare
Alla UF-företag måste ha en rådgivare från näringslivet knutet till sig. Rådgivaren ska fungera som ett bollplank för eleverna under året, och gärna verka inom samma bransch som elevernas UF-företag. Att hitta en rådgivare kan vara både svårt och roligt men framförallt utmanande för eleven. Oftast får eleverna bra stöd och hjälp från sin rådgivare.

Startkapital
Alla UF-företag erbjuds i starten av utbildningen att sälja riskkapitalsedlar för att få ett startkapital. Investerare kan vara du som vårdnadshavare, kanske en granne eller en helt ny bekant. Eleverna säljer in sin företagsidé till investeraren och investeraren kan då, om han eller hon vill, köpa riskkapitalsedlar från UF-företaget. Som enskild person får du investera max 250 kronor i ett UF-företag. UF-företaget får sälja riskkapital för max 10 000 kronor. Riskkapital är precis som det låter, en risk så det är alltså möjligt att du som investerare inte får tillbaka ditt satsade kapital. Om företaget skulle gå med vinst efter avslutat UF-år ska riskkapitalet gå tillbaka till investerarna. 

Nya kunskaper
Under UF-året utvecklas eleverna inom en rad olika områden:

Samarbete
UF-året går ut på att driva företaget i grupp och då gärna med nya personer som de inte redan känner. Många olika viljor ska tillsammans nå ett gemensamt resultat. 

Ansvar
Varje företagsmedlem har sin spetskunskap, någon blir vd, en annan ekonomichef medan en tredje ansvarar för produktionen. Det gäller att utföra sitt uppdrag annars faller hela kedjan.

Kreativitet
Det är inte helt enkelt att driva UF-företag men garanterat utvecklande. Det gäller för eleverna att hela tiden tänka kreativt - från idé till försäljning. 

Företagande
Eleven får kunskap och förståelse för företagandets villkor efter UF-året. Forskning visar att många av före detta UF-företagare startar eget senare i livet och har generellt lägre arbetslöshet än andra.

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna, Min framtid och ekonomi och utbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare och elever.

Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.