Den här sidans innehåll kommer från region Östergötland. Välj Östergötland som din region här eller välj en annan region här.

Rapport från Teknikcollege rikskonferens

Den 14:e november fanns Ung Företagsamhet på plats vid Teknikcollege rikskonferens. Temat för konferensen var ”Attraktion” och fokus låg på hur man kan göra tekniska utbildningar mer attraktiva för elever att söka för att klara framtidens kompetensförsörjning.

Östergötland

Många spännande diskussioner hölls, däribland en paneldiskussion med företrädare från AlfaLaval, SAAB och ABB hur man skapar attraktiva arbetsplatser. Konferensens huvudtalare var Christer Fuglesang, som berättade om sina fascinerande resor till rymden. Konferensens sista programpunkt stod före detta UF-företaget ”SolarScan UF” från Göteborg för. De tog inom ramen för innovationstävlingen Blixtlåset hade fram en produkt för mätning av solenergi på tak. Denna produkt hjälpte solpanelsinvesterare att ta fram information om vilken del av ett hustak som exponeras för mest solenergi. Sista året på gymnasiet realiserade de sin idé i form av ett UF-företag.    


Ung Företagsamhet kan bidra till att göra utbildningar, inte minst tekniska, mer attraktiva. En form för att driva UF-företag är just att låta elever ta fram en prototyp inom ramen för en tävling, för att sedan realisera den i ett UF-företag. En tydlig plan för att utbilda unga, tekniskt lagda, människor i entreprenörskap tror vi bidrar till attraktion, och vi hjälper såklart till med detta.