Den här sidans innehåll kommer från region Skåne. Välj Skåne som din region här eller välj en annan region här.
Tjanst

Årets Tjänst Skåne 2019

I den här tävlingen har ni möjlighet att visa att ni förstår kopplingen mellan prissättning, tjänst och marknad, dvs finns det en efterfrågan av tjänsten till satt pris. Ni ska visa att ni har en ekonomisk hållbarhet och har ett positivt resultat som mål.

Skåne

 

Var noga med deadlines och LÄS noga igenom följande dokument samt tävlingskriterierna innan ni tävlar: 

Att tänka på vid inlämningen

  • Man anmäler sig till tävlingen genom att ladda upp tävlingsbidrag i respektive tävling på er företagssida i inloggat läge under fliken tävlingar. Eller klicka på uppladdningslänkarna nedan.
  • Tävlingsbidraget laddas upp i digital pdf-fil på max 3 MB.
  • Filen döps till [tavlingskategori]_[UF-foretagets namn]
  • OBS! På tävlingsbidraget ska tydligt framgå UF-företagets namn, region, skola och vilken tävling det avser.
  • Ofullständiga eller försent inkomna bidrag går inte vidare i tävlingen. Var noga med att vara ute i god tid till inlämningen!

TÄVLINGSKRITERIER


Logga in och ladda upp ditt tävlingsbidrag här>>

Deadline: 7 februari 2019 kl. 16.30


​TÄVLINGSVÄRD: 
Malmo Stad